Γεωγραφία Ε΄Τάξης Β Ενότητα Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Γεωγραφία Ε΄Τάξης Β Ενότητα Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Γεωγραφία Ε΄Τάξης Β Ενότητα Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας
Γεωγραφία Ε΄Τάξης
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

1. Βρες τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο:

Η ...παράλια... πεδιάδα είναι ανοιχτή προς τη θάλασσα, ενώ αντίθετα η ...ηπειρωτική... πεδιάδα περιβάλλεται από βουνά. Η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης είναι μια ...παράλια... πεδιάδα και οι αγρότες μας εκεί έχουν αναπτύξει αγροτικές ...δραστηριότητες... Η κοιλάδα είναι στενό κομμάτι ...πεδινού... εδάφους ανάμεσα σε δύο βουνά, που συνήθως το διασχίζει ένα ...ποτάμι... Η κοιλάδα των ...Τεμπών... αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Γνωστές κοιλάδες είναι του ...Αλφειού... και του ...Ευρώτα... στην Πελοπόννησο, των ...Τεμπών... στη Θεσσαλία και του ...Καλαμά... στην Ήπειρο.


2. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΠΕΔΙΑΔΑ»:

ΠΕΔΙΝΟ  Δεν είναι το έδαφος της χώρας μας

ΕΒΡΟΥ   Η πεδιάδα του βρίσκεται στη Θράκη

ΔΡΑΜΑΣ   Η πεδιάδα της βρίσκεται στη Μακεδονία

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μεγάλη ορεινή πόλη της Ηπείρου

ΑΛΦΕΙΟΣ   Ποταμός που διασχίζει κοιλάδα της Πελοποννήσου

ΔΥΤΙΚΑ  Η πεδιάδα της Ηλείας βρίσκεται... της Πελοποννήσου

ΑΝΟΙΧΤΗ Παράλια χαρακτηρίζεται η πεδιάδα που είναι... στη θάλασσα


Σουδίας Γιάννης

Κεφάλαιο 14ο Οι πεδιάδες της Ελλάδας
Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Βρες τις πεδιάδες

Συμπληρωσε τα κενά

 Πεδιάδα (ή κάμπο) ονομάζουμε μια επίπεδη και ομαλή έκταση γης με χαμηλή βλάστηση.

Στην Ελλάδα οι πεδιάδες καλύπτουν το 1/5 (20%) του εδάφους της.

Οι κυριότερες πεδιάδες της Ελλάδας είναι δύο.

Η μεγαλύτερη είναι αυτή που απλώνεται στην περιοχή Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών και φθάνει μέχρι τη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Είναι μια παράλια πεδιάδα (καταλήγει δηλαδή στη θάλασσα).

Είναι εύφορη, παράγει πολλά προϊόντα και οι αγρότες ασχολούνται αποκλειστικά με την καλλιέργεια της γης. Οι μεγάλοι ποταμοί που διασχίζουν την πεδιάδα, ο Αλιάκμονας, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός, την ποτίζουν και μεταφέροντας εύφορες ύλες την κάνουν περισσότερο παραγωγική.Η δεύτερη μεγάλη πεδιάδα είναι η Θεσσαλική. Είναι μια εύφορη πεδινή έκταση, που περιβάλλεται από βουνά και αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Ο Πηνειός περνώντας μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών εκβάλλει στο Αιγαίο. Η Θεσσαλική πεδιάδα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτική ή εσωτερική (δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα).


Σύμφωνα με τους επιστήμονες πριν από εκατομμύρια χρόνια ήταν λίμνη. Όταν όμως τα νερά κατάφεραν να ανοίξουν την κοιλάδα των Τεμπών, η λίμνη αυτή ¨άδειασε¨ στο Αιγαίο. 

Πεδιάδες της Ελλάδας Κοιλάδες της Ελλάδας

Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας σχηματίζονται ανάμεσα στα βουνά καταπράσινες κοιλάδες.

Η κοιλάδα είναι ένα στενό κομμάτι πεδινού εδάφους ανάμεσα σε δύο βουνά, που συνήθως το διασχίζει ένα ποτάμι.

Κοιλάδα Τεμπών

Γνωστές κοιλάδες:

Tεμπών (Θεσσαλία), Πηνειός ποταμός

Αλφειού (Πελοπόννησος) ,  Αλφειός ποταμός

Ευρώτα (Πελοπόννησος), Ευρώτας ποταμός

Καλαμά (Ήπειρος) , Καλαμάς ποταμός

Κοιλάδα Τεμπων

Κοιλάδα Αλφειού

Κοιλάδα Ευρώτα

Κοιλάδα Καλαμά

Οροπέδια της Ελλάδας

Οροπέδια ονομάζονται μικρές πεδιάδες που έχουν σχηματιστεί πάνω σε βουνά.

Σημαντικότερα οροπέδια είναι της Τρίπολης στην Πελοπόννησο και του Λασιθίου στην Κρήτη.

Οροπέδιο Λασιθίου

Οροπέδιο Τρίπολης

πεδιάδες, οροπέδια, κοιλάδες

Βρες τις πεδιάδες 2