Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Ενότητα Β. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

 Πεδιάδα (ή κάμπο) ονομάζουμε μια επίπεδη και ομαλή έκταση γης με χαμηλή βλάστηση.

Στην Ελλάδα οι πεδιάδες καλύπτουν το 1/5 (20%) του εδάφους της.

Πεδιάδες της Ελλάδας

Η χώρα μου από ψηλά: Πεδιάδες (VIDEO)

Οι πεδιάδες της Ελλάδας (χάρτης)

Μαθαίνω τις πεδιάδες της Ελλάδας

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Οι κυριότερες πεδιάδες της Ελλάδας είναι δύο.

Η μεγαλύτερη είναι αυτή που απλώνεται στην περιοχή Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών και φθάνει μέχρι τη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Είναι μια παράλια πεδιάδα (καταλήγει δηλαδή στη θάλασσα).

Είναι εύφορη, παράγει πολλά προϊόντα και οι αγρότες ασχολούνται αποκλειστικά με την καλλιέργεια της γης. Οι μεγάλοι ποταμοί που διασχίζουν την πεδιάδα, ο Αλιάκμονας, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός, την ποτίζουν και μεταφέροντας εύφορες ύλες την κάνουν περισσότερο παραγωγική.Η δεύτερη μεγάλη πεδιάδα είναι η Θεσσαλική. Είναι μια εύφορη πεδινή έκταση, που περιβάλλεται από βουνά και αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Ο Πηνειός περνώντας μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών εκβάλλει στο Αιγαίο. Η Θεσσαλική πεδιάδα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτική ή εσωτερική (δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα).


Σύμφωνα με τους επιστήμονες πριν από εκατομμύρια χρόνια ήταν λίμνη. Όταν όμως τα νερά κατάφεραν να ανοίξουν την κοιλάδα των Τεμπών, η λίμνη αυτή ¨άδειασε¨ στο Αιγαίο. 

Κοιλάδες της Ελλάδας

Σε πολλά μέρη της πατρίδας μας σχηματίζονται ανάμεσα στα βουνά καταπράσινες κοιλάδες.

Η κοιλάδα είναι ένα στενό κομμάτι πεδινού εδάφους ανάμεσα σε δύο βουνά, που συνήθως το διασχίζει ένα ποτάμι.

Κοιλάδα Τεμπών

Γνωστές κοιλάδες:

Tεμπών (Θεσσαλία), Πηνειός ποταμός

Αλφειού (Πελοπόννησος) ,  Αλφειός ποταμός

Ευρώτα (Πελοπόννησος), Ευρώτας ποταμός

Καλαμά (Ήπειρος) , Καλαμάς ποταμός

Κοιλάδα Τεμπων

Κοιλάδα Αλφειού

Κοιλάδα Ευρώτα

Κοιλάδα Καλαμά

Οροπέδια της Ελλάδας

Οροπέδια ονομάζονται μικρές πεδιάδες που έχουν σχηματιστεί πάνω σε βουνά.

Σημαντικότερα οροπέδια είναι της Τρίπολης στην Πελοπόννησο και του Λασιθίου στην Κρήτη.

Οροπέδιο Λασιθίου

Οροπέδιο Τρίπολης

Το οροπέδιο Λασιθίου

Η κοιλάδα των Τεμπών

Παρουσιάσεις

QUIZ

Οι πεδιάδες της Ελλάδας -  Κεφάλαιο 14ο / SchoolForAll

 14. Οι πεδιάδες της Ελλάδας| Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω

11.Βουνά Πεδιάδες Ελλάδας και ζωή εκεί.pdf from Dimitra Mylonaki

Γεωγραφικό γλωσσάριο

1. Βρες τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο:

Η ...παράλια... πεδιάδα είναι ανοιχτή προς τη θάλασσα, ενώ αντίθετα η ...ηπειρωτική... πεδιάδα περιβάλλεται από βουνά. Η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης είναι μια ...παράλια... πεδιάδα και οι αγρότες μας εκεί έχουν αναπτύξει αγροτικές ...δραστηριότητες... Η κοιλάδα είναι στενό κομμάτι ...πεδινού... εδάφους ανάμεσα σε δύο βουνά, που συνήθως το διασχίζει ένα ...ποτάμι... Η κοιλάδα των ...Τεμπών... αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Γνωστές κοιλάδες είναι του ...Αλφειού... και του ...Ευρώτα... στην Πελοπόννησο, των ...Τεμπών... στη Θεσσαλία και του ...Καλαμά... στην Ήπειρο.


2. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «ΠΕΔΙΑΔΑ»:

ΠΕΔΙΝΟ  Δεν είναι το έδαφος της χώρας μας

ΕΒΡΟΥ   Η πεδιάδα του βρίσκεται στη Θράκη

ΔΡΑΜΑΣ   Η πεδιάδα της βρίσκεται στη Μακεδονία

ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Μεγάλη ορεινή πόλη της Ηπείρου

ΑΛΦΕΙΟΣ   Ποταμός που διασχίζει κοιλάδα της Πελοποννήσου

ΔΥΤΙΚΑ  Η πεδιάδα της Ηλείας βρίσκεται... της Πελοποννήσου

ΑΝΟΙΧΤΗ Παράλια χαρακτηρίζεται η πεδιάδα που είναι... στη θάλασσα

Συμπληρωσε τα κενά

πεδιάδες, οροπέδια, κοιλάδες

Βρες τις πεδιάδες 2

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Εργασία

Πεδιάδες της Ελλάδας - Φύλλο εργασίας

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5 Wordwall 6

Wordwall 7

Πεδιάδες Ελλάδας

Βρες τις πεδιάδες

Τετράδιο Εργασιών - Απαντήσεις

13.πεδιαδεσ οροσειρεσ from atavar