Επιλέξτε ενότητα
Γεωγραφία Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

     Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

Εκτύπωση χαρτών Ελλάδας

Το ψηφιακό βιβλίο

Ενότητα Γ. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλία από φυσικά τοπία. Χωρίζεται σε εννέα μικρότερες περιοχές, που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας είναι εννιά:


1) Θράκη

2) Μακεδονία

3) Θεσσαλία

4) Ήπειρος

5) Στερεά Ελλάδα

6) Πελοπόννησος

7) Κρήτη

8) Νησιά Αιγαίου

9) Νησιά Ιονίου

Από αυτά η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος αποτελούν την ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα Νησιά του Αιγαίου, τα Νησιά του Ιονίου και η Κρήτη αποτελούν τη νησιωτική Ελλάδα.

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα χωρίζονται σε ακόμη μικρότερες περιοχές, τους νομούς. Η Ελλάδα έχει συνολικά 51 νομούς και 1 αυτοδιοίκητο τμήμα, το Άγιο Όρος

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της χώρας μας είναι διαφορετικά ανάλογα με την περιοχή που ζουν. Έτσι, η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε 13 περιφέρειες ανάλογα με:


Παραδείγματα:


Όπως βλέπουμε κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και τα δικά της προβλήματα και άρα χρειάζονται διαφορετικές αποφάσεις και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.


Εικόνα από το podilato98

Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας και οι έδρες τους

Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Περιφέρειες
και νομοί

Παρουσίαση - Διαμερίσματα - Περιφέρειες
και νομοί

 Νομοί και γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί

Παρουσιάσεις

Γρηγόρης Ζερβός

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Περάστε το ποντίκι σας πάνω α­πό την εικόνα που ακολουθεί

Εικόνες από το podilato98

Ας δούμε και μερικά ακόμα στοιχεία για τα διαμερίσματα και τις περιφέρειες

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Απαντήσεις στις εργασίες του τετραδίου εργασιών

Κεφάλαιο 1ο : O χάρτης
Κεφάλαιο 2ο : Είδη χαρτών
Κεφάλαιο 3o : Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα
Κεφάλαιο 4ο : Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Κεφάλαιο 5ο : Προσανατολισμός με τη βοήθεια του χάρτη

Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

Ενότητα Β:  Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 6ο : Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο

Κεφάλαιο 8ο : Οι ακτές της Ελλάδα­ς

Κεφάλαιο 9ο : Οι θάλασσες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 10ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 11ο : Η ζωή στα νησιά

Κεφάλαιο 12ο : Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 8-12

Κεφάλαιο 13ο : Τα βουνά της Ελλάδας

Κεφάλαιο 14ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Κεφάλαιο 15ο : Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Επανάληψη κεφαλαίων 13-15

Κεφάλαιο 16ο : Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος
Κεφάλαιο 17ο : Το κλίμα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 18ο : Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Κεφάλαιο 19ο : Τα ποτάμια της Ελλάδας
Κεφάλαιο 20ο : Οι λίμνες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 21ο : H ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
    Επανάληψη κεφαλαίων 19 - 21

Κεφάλαιο 22ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Κεφάλαιο 23ο : Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24ο : Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Επανάληψη κεφαλαίων 22 - 24

Κεφάλαιο 25ο : Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Κεφάλαιο 26ο : Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης

Κεφάλαιο 27ο : Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας 


Ενότητα Γ:  Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

Κεφάλαιο 28ο : Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη κ­αι συνεχή ιστορία­

Κεφάλαιο 29ο : Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Κεφάλαιο 30ό : Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας

Κεφάλαιο 31ο : Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 32ο : Οι πόλεις της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 28 - 32

Κεφάλαιο 33ο : Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 34ο : Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Κεφάλαιο 35ο : Οι νομοί της Ελλάδας

    Επανάληψη κεφλαίων 33 - 35
Κεφάλαιο 36ο : Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 37ο : Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 38ο : Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 39ο : Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα

  Επανάληψη κεφλαίων 36 - 39

Κεφάλαιο 40ο : Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 41ο : Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 42ο : Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Κεφάλαιο 43ο : Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Επανάληψη κεφλαίων 40 - 43

Quiz διοικητικές περιφέρειες  Quiz Διαμερίσματα Quiz Διαμερίσματα 2

QUIZ

Εκτύπωσε και ζωγράφισε έναν κενό χάρτη των γεωγραφικών διαμερισμάτων εδώ

Quiz Διαμερίσματα 3 Quiz διοικητικές περιφέρειες 2

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη


α) Κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα είναι περιοχή με δική του διοικητική οργάνωση                                              Λ
β) Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της χώρας μας δεν ταυτίζονται  πάντα γεωγραφικά             Σ
γ) Η Αττική ανήκει διοικητικά στη Στερεά Ελλάδα                                                                                      Λ
δ) Ο περιφερειάρχης, που τον εκλέγει ο λαός, συντονίζει τα μεγάλα έργα  που γίνονται στην περιφέρειά του      Σ
ε) Κάθε περιφέρεια παρουσιάζει τα δικά της ιστορικά στοιχεία                                                                     Σ


2. Έχεις συζητήσει με τους συμμαθητές σου για την ανάγκη να αποτελέσει η Αττική μια ξεχωριστή περιφέρεια. Γράψε μερικούς από τους λόγους που ανάγκασαν την Πολιτεία να προχωρήσει στην ενέργεια αυτή.

Η Αττική από μόνη της αποτελεί μια ξεχωριστή περιφέρεια, αφού σε μικρή έκταση έχει συγκεντρωθεί σχεδόν  ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Επειδή λοιπόν κατοικούν εκεί πολλοί άνθρωποι, προκύπτουν πολλά και σύνθετα προβλήματα που η περιφέρεια θα κληθεί να λύσει.

Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά έντονο στην Αττική απ' ότι σε άλλη περιφέρεια και γι' αυτό χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Επίσης, η συσσώρευση τόσων πολιτών στην Αττική απαιτεί πολλά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα που καλείται να κατασκευάσει η περιφέρεια σε συνεργασία με τους δήμους προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή των κατοίκων σε θέματα κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, απορριμμάτων, παρκαρίσματος κα.3. Παρατήρησε τον χάρτη των περιφερειών. Μία μεγάλη περιοχή του γεωγραφικού διαμερίσματος της Στερεάς Ελλάδας και μία άλλη, επίσης μεγάλη περιοχή του γεωγραφικού διαμερίσματος της Πελοποννήσου, αποτελούν μία περιφέρεια. Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού χάρτη μελέτησε γεωμορφολογικά στοιχεία, κλίμα κ.λπ. της συγκεκριμένης περιοχής. Μπορείς να ερευνήσεις τον λόγο για τον οποίο αποτέλεσαν αυτά τα τμήματα μία περιφέρεια;

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Και οι τρεις νομοί παρουσιάζουν παραπλήσια γεωμορφολογικά στοιχεία, καθώς είναι πεδινοί, αρδεύονται από μεγάλα ποτάμια και έχουν αρκετές βροχοπτώσεις. Οι κάτοικοι των τριών νομών, όντας μια περιφέρεια, αντιμετωπίζουν καλύτερα τα κοινά τους προβλήματα, κατασκευάζοντας κοινά έργα υποδομής και οργανώνοντας πιο αποτελεσματικά την κοινή τους οικονομική ανάπτυξη.


Γεωγραφικά διαμερίσματα

Γεωγραφικά διαμερίσματα πληροφορίες

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος