Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Η πολιορκία στενεύει και η αγωνία των πολιορκημένων μεγαλώνει.

Ο Μωάμεθ κάνει νέες προτάσεις για παράδοση, αλλά η απάντηση των Βυζαντινών είναι αρνητική.

Οι Τούρκοι κάνουν τη μεγάλη επίθεση και η Πόλη πέφτει στα χέρια τους.

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Παύλος Κώτσης

Ερωτήσις & Απαντήσεις 3 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1a Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Σχεδιάγραμμα 3 Σχεδιάγραμμα 4 QUIZ 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1b QUIZ 2

users.sch.gr/antafou

θρύλοι,για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Κωνσταντινούπολη, 29 Μαΐου 1453.
Πλάνα από την ταινία Άλωση.