36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Η πολιορκία στενεύει και η αγωνία των πολιορκημένων μεγαλώνει.

Ο Μωάμεθ κάνει νέες προτάσεις για παράδοση, αλλά η απάντηση των Βυζαντινών είναι αρνητική.

Οι Τούρκοι κάνουν τη μεγάλη επίθεση και η Πόλη πέφτει στα χέρια τους.

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Παύλος Κώτσης

Ερωτήσις & Απαντήσεις 3 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1a Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Σχεδιάγραμμα 3 Σχεδιάγραμμα 4 QUIZ 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1b QUIZ 2

users.sch.gr/antafou

θρύλοι,για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης