35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη και ζητά την

παράδοσή της. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος οργανώνει την άμυνα με

λίγους αποφασισμένους υπερασπιστές και αρνείται την παράδοση της πόλης

και την υποδούλωση των κατοίκων της.

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο