Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη και ζητά την

παράδοσή της. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος οργανώνει την άμυνα με

λίγους αποφασισμένους υπερασπιστές και αρνείται την παράδοση της πόλης

και την υποδούλωση των κατοίκων της.

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο