ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Τα μέτρα για την προστασία των γεωργών δεν εφαρμόζονται.

Η πρωτεύουσα αποξενώνεται από τις αγροτικές επαρχίες της.

Ο στρατός αποδυναμώνεται, ο λαός δυσαρεστείται και τα οικονομικά
του κράτους παραλύουν.

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο