Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς καταλαμβάνουν την

Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να ιδρύσουν τέσσερα νέα

κράτη με σκοπό να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη.

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

      Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία το 1180 , την εποχή των ΚΟΜΝΗΝΩΝ

Η Α΄ Σταυροφορία 1096 - 1099 κατάκτηση της Ιερουσαλήμ

Η Β΄ Σταυροφορία 1147 - 1149. Οι σταυροφόροι χάνουν την Ιερουσαλήμ

Η Γ΄ Σταυροφορία 1189-1192. Αποτυχημένη προσπάθεια για ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ

Αλέξιος Α Κομνηνός΄,αυτοκράτορας από το 1081 ως το 1118. Ζήτησε  βοήθεια

Από τον  πάπα της Ρώμης Ουρβανό B΄ ζητώντας βοήθεια από τη Δύση με την μορφή αποστολής μισθοφόρων για να μπορέσει να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη της Μ. Ασίας.

Αυτό υπήρξε η αφορμή των Σταυροφοριών.


Ο αρχηγός της Δ’ Σταυροφορίας, Βονιφάτιος ο Μομφερατικός

Ο Πάπας Ουρβανός Το 1095 κάλεσε όλους τους τότε Ηγεμόνες της Δύσης υπό τα όπλα για έναν Ιερό Πόλεμο κατά του Ισλάμ που ονομάστηκε "Σταυροφορία"

Αλέξιος Δ΄ Άγγελος - ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας που ζήτησε τη βοήθεια των Σταυροφόρων

Οι σταυροφόροι

Η πολιορκία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης
(12 Απριλίου 1204) από τους Σταυροφόρους

Σταυροφορίες (Χάρτες) Οι Σταυροφορίες Χρονολόγιο εξελίξεων προς το 'Σχίσμα' του 1054 

Παρουσιάσεις

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους

More presentations from Angelos Haralabous

Παρουσίαση με αφήγηγση

κεφ. 30 η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της πόλης from atavar

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/babisd

Άγγελος Χαραλάμπους

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6

users.sch.gr/antafou

Εγκύκλιος Παιδεία

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Η Δ΄ Σταυροφορία 1201-1204. Στόχος η κατάληψη της Ιερουσαλήμ - οδήγησε στην άλωση της Πόλης