ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς καταλαμβάνουν την

Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να ιδρύσουν τέσσερα νέα

κράτη με σκοπό να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη.

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

      Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία το 1180 , την εποχή των ΚΟΜΝΗΝΩΝ

Η Α΄ Σταυροφορία 1096 - 1099 κατάκτηση της Ιερουσαλήμ

Η Β΄ Σταυροφορία 1147 - 1149. Οι σταυροφόροι χάνουν την Ιερουσαλήμ

Η Γ΄ Σταυροφορία 1189-1192. Αποτυχημένη προσπάθεια για ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ

Αλέξιος Α Κομνηνός΄,αυτοκράτορας από το 1081 ως το 1118. Ζήτησε  βοήθεια

Από τον  πάπα της Ρώμης Ουρβανό B΄ ζητώντας βοήθεια από τη Δύση με την μορφή αποστολής μισθοφόρων για να μπορέσει να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη της Μ. Ασίας.

Αυτό υπήρξε η αφορμή των Σταυροφοριών.


Ο αρχηγός της Δ’ Σταυροφορίας, Βονιφάτιος ο Μομφερατικός

Ο Πάπας Ουρβανός Το 1095 κάλεσε όλους τους τότε Ηγεμόνες της Δύσης υπό τα όπλα για έναν Ιερό Πόλεμο κατά του Ισλάμ που ονομάστηκε "Σταυροφορία"

Αλέξιος Δ΄ Άγγελος - ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας που ζήτησε τη βοήθεια των Σταυροφόρων

Οι σταυροφόροι

Η πολιορκία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης
(12 Απριλίου 1204) από τους Σταυροφόρους

Σταυροφορίες (Χάρτες) Οι Σταυροφορίες Χρονολόγιο εξελίξεων προς το 'Σχίσμα' του 1054 

Παρουσιάσεις

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους

More presentations from Angelos Haralabous
Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούποληςαπό τους Φράγκους

Παρουσίαση με αφήγηγση

κεφ. 30 η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της πόλης from atavar
Oι σταυροφορίες, η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/babisd

Άγγελος Χαραλάμπους

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

Σουδίας Γιάννης

Quiz 3 Quiz 4 Quiz 5 Quiz 6

users.sch.gr/antafou

Εγκύκλιος Παιδεία

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Η Δ΄ Σταυροφορία 1201-1204. Στόχος η κατάληψη της Ιερουσαλήμ - οδήγησε στην άλωση της Πόλης