Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς καταλαμβάνουν την

Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να ιδρύσουν τέσσερα νέα

κράτη με σκοπό να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη.

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

      Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία το 1180 , την εποχή των ΚΟΜΝΗΝΩΝ

Η Α΄ Σταυροφορία 1096 - 1099 κατάκτηση της Ιερουσαλήμ

Η Β΄ Σταυροφορία 1147 - 1149. Οι σταυροφόροι χάνουν την Ιερουσαλήμ

Η Γ΄ Σταυροφορία 1189-1192. Αποτυχημένη προσπάθεια για ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ

Αλέξιος Α Κομνηνός΄,αυτοκράτορας από το 1081 ως το 1118. Ζήτησε  βοήθεια

Από τον  πάπα της Ρώμης Ουρβανό B΄ ζητώντας βοήθεια από τη Δύση με την μορφή αποστολής μισθοφόρων για να μπορέσει να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη της Μ. Ασίας.

Αυτό υπήρξε η αφορμή των Σταυροφοριών.


Ο αρχηγός της Δ’ Σταυροφορίας, Βονιφάτιος ο Μομφερατικός

Ο Πάπας Ουρβανός Το 1095 κάλεσε όλους τους τότε Ηγεμόνες της Δύσης υπό τα όπλα για έναν Ιερό Πόλεμο κατά του Ισλάμ που ονομάστηκε "Σταυροφορία"

Αλέξιος Δ΄ Άγγελος - ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας που ζήτησε τη βοήθεια των Σταυροφόρων

Οι σταυροφόροι

Η πολιορκία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης
(12 Απριλίου 1204) από τους Σταυροφόρους

Σταυροφορίες (Χάρτες) Οι Σταυροφορίες Χρονολόγιο εξελίξεων προς το 'Σχίσμα' του 1054 

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηση

κεφ. 30 η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της πόλης from atavar

Η Δ΄ Σταυροφορία 1201-1204. Στόχος η κατάληψη της Ιερουσαλήμ - οδήγησε στην άλωση της Πόλης

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (Ε΄) from Maniatis Kostas

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση από τους Φράγκους from Dimitra Mylonaki

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Wordwall 1

Wordwall 2