Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Ο τρόπος λατρείας των εικόνων διχάζει τους Βυζαντινούς για έναν αιώνα.
Η θρησκευτική αυτή διαμάχη βλάπτει σοβαρά την εκκλησία και το κράτος.
Η Ζ΄ Οικουμενική σύνοδος ξαναφέρνει ειρήνη στην εκκλησία και στην αυτοκρατορία.

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

More presentations from Angelos Haralabous
Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2 Quiz 3
κεφ. 24 εικονομαχία from atavar

Άγγελος Χαραλάμπους

Ιστοριογραμμή της Εικονομαχίας

Διαμαντής Χαράλαμπος

Quiz 4

Μάθε παιδί μου γράμματα

ΒΙΝΤΕΟ - Εικονομαχία

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz 5 Ενέργειες 'εικονομάχων'

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ