ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης

Οι Άραβες προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη της Μικράς Ασίας και να

εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Συναντούν την αντίσταση των Βυζαντινών

και αλλάζοντας πορεία περνούν από τη βόρεια Αφρική στην Ισπανία.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

Τι θα μάθουμε:


Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο


Αραβική εξάπλωση (ιστοριογραμμή)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8978

Αραβική εξάπλωση (χάρτης)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8979

Το υγρό πυρ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8685

Πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις Βυζαντινών και Αράβων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8973