Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα

Οι Άραβες προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη της Μικράς Ασίας και να

εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Συναντούν την αντίσταση των Βυζαντινών

και αλλάζοντας πορεία περνούν από τη βόρεια Αφρική στην Ισπανία.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

Τι θα μάθουμε:


Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Υγρό πυρ

κεφ. 19 οι βυζαντινοί και οι άραβες from atavar
Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

More presentations from Angelos Haralabous

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2 Quiz 3
Υγρό πυρ

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας

Παρουσιάσεις

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz 3

users.sch.gr/antafou/

Αραβική εξάπλωση -  (ιστοριογραμμή)

Αραβική εξάπλωση (χάρτης)

Το υγρό πυρ