Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος
και οι Δήμοι

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ήταν το παλάτι στην Κωνσταντινούπολη και ποιες ήταν οι λειτουργίες του.

- Τι ήταν ο ιππόδρομος, τι παρακολουθούσαν σε αυτόν οι θεατές και ποιος ο ρόλος του στην πολιτική ζωή του Βυζαντίου.

- Τι ήταν οι Δήμοι και ποιες οι αρμοδιότητές τους.

Το παλάτι είναι ο τόπος διαμονής του αυτοκράτορα, αλλά και το κέντρο διοίκησης

της αυτοκρατορίας.

Ο ιππόδρομος είναι ο χώρος έκφρασης και ψυχαγωγίας του λαού.

Τα σωματεία των Δήμων οργανώνουν τους αγώνες που γίνονται εκεί.

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

More presentations from Angelos Haralabous

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Tο Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι δήμοι
Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης
Ο βυζαντινός Ιππόδρομος from Γιάννης Φερεντίνος

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

Quiz 3

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης

Αρματοδρομίες στον Ιππόδρομο

Εικονική περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη

Το Μέγα (Ιερό) Παλάτιον της Κωνσταντινούπολης

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης
Διαδραστική παρουσίαση ιστορικού υλικού για τον Ιππόδορομο της Κωνσταντινούπολης,

 Το Μεγάλο παλάτι και η Αγία Σοφία

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης

Ο Ιππόδρομος , το παλάτι και οι δήμοι