Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος
και οι Δήμοι

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ήταν το παλάτι στην Κωνσταντινούπολη και ποιες ήταν οι λειτουργίες του.

- Τι ήταν ο ιππόδρομος, τι παρακολουθούσαν σε αυτόν οι θεατές και ποιος ο ρόλος του στην πολιτική ζωή του Βυζαντίου.

- Τι ήταν οι Δήμοι και ποιες οι αρμοδιότητές τους.

Το παλάτι είναι ο τόπος διαμονής του αυτοκράτορα, αλλά και το κέντρο διοίκησης

της αυτοκρατορίας.

Ο ιππόδρομος είναι ο χώρος έκφρασης και ψυχαγωγίας του λαού.

Τα σωματεία των Δήμων οργανώνουν τους αγώνες που γίνονται εκεί.

Παρουσιάσεις

Ο βυζαντινός Ιππόδρομος from Γιάννης Φερεντίνος
Το Ιερό (Μέγα) Παλάτιον from Γιάννης Φερεντίνος

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης
Διαδραστική παρουσίαση ιστορικού υλικού για τον Ιππόδορομο της Κωνσταντινούπολης,

 Το Μεγάλο παλάτι και η Αγία Σοφία

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης

Ο Ιππόδρομος , το παλάτι και οι δήμοι

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι from Maniatis Kostas
Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι δήμοι from Dimitra Mylonaki

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης

Αρματοδρομίες στον Ιππόδρομο

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Περπατώντας στην Κωνσταντινούπολη το 540 μ.Χ. , Στην μεγαλύτερη ακμή της.

Τα υπέροχα νερά
 της Κωνσταντινούπολης

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Liveworksheets 1

Liveworksheets 2

Παρουσίαση με αφήγηση