Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στη «στάση του νίκα».

- Πώς ξεκίνησε η εξέγερση και πώς κορυφώθηκε.

- Με ποιον τρόπο αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός τη στάση και ποιες οι συνέπειες της.

Στις αρχές του 6ου αιώνα, η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει προβλήματα. Γότθοι και

Βάνδαλοι απειλούν τα δυτικά σύνορά της. Ο Ιουστινιανός κάνει μεταρρυθμίσεις στη

διοίκηση και τη νομοθεσία για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Παύλος Κώτσης

 Οι Δήμοι και η Στάση του Νίκα

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

More presentations from Angelos Haralabous
Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Σουδίας Γιάννης

Ο Ιουστινιανός και η εποχή του

Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2 Quiz 3

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

Ερωτήσις & Απαντήσεις 2
Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα".
Quiz 4

users.sch.gr/antafou

Quiz 5 Quiz 6

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

Επανάληψη Γ Ενότητας