Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα

Βούλγαροι και Ρώσοι επικοινωνούν με το Βυζάντιο και εκχριστιανίζονται.

Οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος όμως περνούν και περιόδους

εντάσεων και συγκρούσεων.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

More presentations from Angelos Haralabous
κεφ. 22 φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με βούλγαρους και ρώσους β μερος from atavar
κεφ. 22 φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με βούλγαρους και ρώσους α μερος from atavar

Η Ευρώπη το 900 μ.X.

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1α Σχεδιάγραμμα 2α Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1α Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz 3

users.sch.gr/antafou

Σχεδιάγραμμα 1β Σχεδιάγραμμα 2β

Διαμαντής Χαράλαμπος

Quiz 4 Quiz 5 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1β Ερωτήσις & Απαντήσεις4

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας

κεφ. 22 φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με βούλγαρους και ρώσους γ μερος from atavar