ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης

Βούλγαροι και Ρώσοι επικοινωνούν με το Βυζάντιο και εκχριστιανίζονται.

Οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος όμως περνούν και περιόδους

εντάσεων και συγκρούσεων.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Α΄ μέρος- Οι Βούλγαροι

Β΄ μέρος-Οι Ρώσοι