Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

-  Ποιες ήταν οι συνέπειες της ρωμαϊκής κατάκτησης για τους Έλληνες

- Με ποιους τρόπους οι Ρωμαίοι κυβέρνησαν τους Έλληνες

- Πώς αντέδρασαν οι Έλληνες απέναντι στους κατακτητές

Τι θα μάθουμε


   Εκεί τους περιμένει  η φτώχεια και η απειλή των κατακτητών.

Έπειτα από μακροχρόνιους πολέμους
οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα το 146 π.Χ.

Η Διοίκηση των Ρωμαίων

Εφάρμοσαν το

«διαίρει και βασίλευε»

(χώρισέ τους και κυβέρνησέ τους).

Στόχος:
Να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους ώστε να μην συνεργαστούν μεταξύ τους.

Πώς το κατάφεραν :

α) κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και
β) τις συμμαχίες των ηττημένων πόλεων-κρατών

Σε όσες πόλεις δεν αντιστάθηκαν ή συμμάχησαν μαζί τους:

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

-  παραχώρησαν ανεξαρτησία ή αυτονομία (δικαίωμα να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες)


- ανέθεσαν τη διοίκηση τους σε φιλορωμαίους Έλληνες

Στις πόλεις που αντιστάθηκαν:

- γκρέμισαν τα τείχη τους

- άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης

- επέβαλαν βαριά φορολογία

- αφόπλισαν και αιχμαλώτισαν τους κατοίκους - εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές

- ανάθεσαν τη διοίκησή τους σε ρωμαίους αξιωματούχουςομ

Οι ρωμαϊκές λεγεώνες λεηλατούσαν συχνά την ύπαιθρο.

 Αιχμάλωτοι Έλληνες δουλεύουν στους ρωμαϊκούς δρόμους.

 Χιλιάδες αιχμάλωτοι Έλληνες και ανεκτίμητα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, για να επιδειχθούν στους θριάμβους2 των νικητών στρατηγών.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ο Ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη το 200π.Χ.

Η εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Η Ρωμαϊκή Κατάκτηση της Μεσογείου

Οι συνέπειες της κατάκτησης για τους Έλληνες:

Οι Έλληνες βρίσκονται για πρώτη φορά υπόδουλοι

Μεγάλη δυσαρέσκεια στους Έλληνες

ξεσπούν πολλές εξεγέρσεις των Ελλήνων κατά των Ρωμαίων

Οι εξεγέρσεις καταπνίγονται

Οι πρωταίτιοι τιμωρούνται σκληρά

Ο θρίαμβος (triumphus) 


ήταν μια πομπή που γίνονταν στη Ρώμη
μόνο μετά από μεγάλη ή αποφασιστικής σημασίας νίκη, δηλαδή κατάκτηση και λεηλασία κάποιας πλούσιας ή αντιστεκόμενης περιοχής, του στρατηγού, του ανώτατου διοικητή του ρωμαϊκού στρατού , για να επιδείξουν τα λάφυρα και τους αιχμαλώτους από τους πολέμους.

Χιλιάδες αιχμάλωτοι Έλληνες και ανεκτίμητα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, για να επιδειχθούν στους θριάμβους των νικητών στρατηγών.

Ο Πολύβιος για την ερήμωση της υπαίθρου


«Στην εποχή μας σε ολόκληρη την Ελλάδα επικρατεί απαιδία (έλλειψη παιδιών) και ολιγανθρωπία. Αυτά ήταν αιτία να ερημωθούν οι πόλεις και να μειωθεί η παραγωγή αγαθών στην ύπαιθρο, μολονότι δεν είχαμε αρρώστιες ούτε υποφέραμε από συνεχείς πολέμους».


Πολύβιου, Ιστορίαι

Πολύβιος: Έλληνας ιστορικός (203 - 120 π.Χ.)

Παρουσίαση με αφήγηση

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

«διαίρει και βασίλευε»: χώρισέ τους και κυβέρνησέ τους

λεγεώνα: ρωμαϊκό στρατιωτικό σώμα

αυτονομία: δικαίωμα να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες

Λάβαρο με τον αετό και τα αρχικά του ρωμαϊκού κράτους

Παρουσιάσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ταξίδι στην αρχαία Ρώμη

Η ΡΩΜΗ ΣΕ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

κεφ. 1 οι ρωμαίοι κυβερνούν τους έλληνες from atavar

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Ρωμαίοι

Ρωμαίοι είναι οι κάτοικοι της αρχαίας Ρώμης και κατ΄ επέκταση στην αρχαιότητα οι πολίτες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στον Μεσαίωνα "Ρωμαίοι" αποκαλούνταν οι Έλληνες, εξ ου και το νεώτερο όνομα "Ρωμιοί". που επικράτησε μέχρι τη σύγχρονη εποχή από τους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

Σημειώνεται ότι οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες θεωρώντας τους εαυτούς τους συνεχιστές των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων καλούνταν "Ρωμαίοι" και όχι Βυζαντινοί.

Βέβαια μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, λόγω πολιτικής σκοπιμότητας απέβαλαν εξ ολοκλήρου το λατινικό χαρακτήρα και οι τότε Έλληνες αποκαλούνταν "Γραικοί", αντί Ρωμαίοι, βέβαια οι Αυτοκράτορες, περισσότερο για λόγους γοήτρου, συνέχισαν να θεωρούν τους εαυτούς τους Ρωμαίους.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Wordwall 1


Liveworksheets 1

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες (E΄) from Maniatis Kostas
Σχεδιάγραμμα