Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Επιλέξτε ενότητα


   Εκεί τους περιμένει  η φτώχεια και η απειλή των κατακτητών.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

-  Ποιες ήταν οι συνέπειες της ρωμαϊκής κατάκτησης για τους Έλληνες

- Με ποιους τρόπους οι Ρωμαίοι κυβέρνησαν τους Έλληνες

- Πώς αντέδρασαν οι Έλληνες απέναντι στους κατακτητές

Τι θα μάθουμε

Έπειτα από μακροχρόνιους πολέμους
οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα το 146 π.Χ.

Η Διοίκηση των Ρωμαίων

Εφάρμοσαν το

«διαίρει και βασίλευε»

(χώρισέ τους και κυβέρνησέ τους).

Στόχος:
Να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους ώστε να μην συνεργαστούν μεταξύ τους.

Πώς το κατάφεραν :

α) κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και
β) τις συμμαχίες των ηττημένων πόλεων-κρατών

Σε όσες πόλεις δεν αντιστάθηκαν ή συμμάχησαν μαζί τους:

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

-  παραχώρησαν ανεξαρτησία ή αυτονομία (δικαίωμα να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες)


- ανέθεσαν τη διοίκηση τους σε φιλορωμαίους Έλληνες

Στις πόλεις που αντιστάθηκαν:

- γκρέμισαν τα τείχη τους

- άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης

- επέβαλαν βαριά φορολογία

- αφόπλισαν και αιχμαλώτισαν τους κατοίκους - εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές

- ανάθεσαν τη διοίκησή τους σε ρωμαίους αξιωματούχουςομ

Οι ρωμαϊκές λεγεώνες λεηλατούσαν συχνά την ύπαιθρο.

 Αιχμάλωτοι Έλληνες δουλεύουν στους ρωμαϊκούς δρόμους.

 Χιλιάδες αιχμάλωτοι Έλληνες και ανεκτίμητα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, για να επιδειχθούν στους θριάμβους2 των νικητών στρατηγών.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ο Ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη το 200π.Χ.

Η εξέλιξη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Η Ρωμαϊκή Κατάκτηση της Μεσογείου

Οι συνέπειες της κατάκτησης για τους Έλληνες:

Οι Έλληνες βρίσκονται για πρώτη φορά υπόδουλοι

Μεγάλη δυσαρέσκεια στους Έλληνες

ξεσπούν πολλές εξεγέρσεις των Ελλήνων κατά των Ρωμαίων

Οι εξεγέρσεις καταπνίγονται

Οι πρωταίτιοι τιμωρούνται σκληρά

Ο θρίαμβος (triumphus) 


ήταν μια πομπή που γίνονταν στη Ρώμη
μόνο μετά από μεγάλη ή αποφασιστικής σημασίας νίκη, δηλαδή κατάκτηση και λεηλασία κάποιας πλούσιας ή αντιστεκόμενης περιοχής, του στρατηγού, του ανώτατου διοικητή του ρωμαϊκού στρατού , για να επιδείξουν τα λάφυρα και τους αιχμαλώτους από τους πολέμους.

Χιλιάδες αιχμάλωτοι Έλληνες και ανεκτίμητα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, για να επιδειχθούν στους θριάμβους των νικητών στρατηγών.

Ο Πολύβιος για την ερήμωση της υπαίθρου


«Στην εποχή μας σε ολόκληρη την Ελλάδα επικρατεί απαιδία (έλλειψη παιδιών) και ολιγανθρωπία. Αυτά ήταν αιτία να ερημωθούν οι πόλεις και να μειωθεί η παραγωγή αγαθών στην ύπαιθρο, μολονότι δεν είχαμε αρρώστιες ούτε υποφέραμε από συνεχείς πολέμους».


Πολύβιου, Ιστορίαι

Πολύβιος: Έλληνας ιστορικός (203 - 120 π.Χ.)

Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

More presentations from Angelos Haralabous

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2

Γρηγόρης Ζερβός

Παύλος Κώτσης

Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Γρηγόρης Τάσιου,

«διαίρει και βασίλευε»: χώρισέ τους και κυβέρνησέ τους

λεγεώνα: ρωμαϊκό στρατιωτικό σώμα

αυτονομία: δικαίωμα να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες

Λάβαρο με τον αετό και τα αρχικά του ρωμαϊκού κράτους

Παρουσιάσεις

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ταξίδι στην αρχαία Ρώμη

Η ΡΩΜΗ ΣΕ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Σχεδιάγραμμα 3
1ο κεφ. (ν) Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

Σχεδιάγραμμα 4