Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204)

δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες τέσσερα μικρά ελληνικά κράτη,

με σκοπό να απελευθερώσουν τη σκλαβωμένη πρωτεύουσα:

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

     Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

κεφ.30β τα ελληνικά κράτη μετά την άλβση της πόλης. from atavar

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/babisd

Άγγελος Χαραλάμπους

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

http://kourdt.weebly.com

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΣΠΟΤΑΤΑ

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Δεσποτάτο της Ηπείρου: Χρονολόγιο

Τα ελληνικά κράτη μετά το 1204: Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή

Χρονολόγιο Αυτοκρατορίας της Νίκαιας

Χρονολόγιο Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας

Τραπεζούντα

Χρονολόγιο Δεσποτάτου του Μυστρά

Το βυζαντινό παλάτι του Μυστρά

 Η καστροπολιτεία του Μυστρά

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

More presentations from Angelos Haralabous