Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται αυτοκράτορας στην Πόλη. Όλοι

τον δέχονται με ανακούφιση και στηρίζουν τις ελπίδες τους σ’ αυτόν. Κι

εκείνος κάνει ό,τι είναι δυνατό για τη διαφύλαξη και τη σωτηρία της.

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

More presentations from Angelos Haralabous

Παρουσίαση με αφήγηγση

κεφ.34 ο κωνσταντίνος παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πόλη from atavar

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Quiz 3

Παρουσιάσεις

Σχεδιάγραμμα 4

Βασίλης Παπαγιάννης

4ο Δημοτικό Αριδαίας

users.sch.gr/antafou