Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

8. Ο χριστιανισμός γίνεται
επίσημη θρησκεία

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στα χρόνια του Κωνσταντίνου και των διαδόχων του.

- Γιατί και πώς ο αυτοκράτορας Ιουλιανός προσπάθησε να επαναφέρει τη θρησκεία του δωδεκάθεου.

- Πώς έγινε επίσημη θρησκεία του κράτους ο Χριστιανισμός και ποια μέτρα πήρε γι΄ αυτό ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος.

Ο Χριστιανισμός διαδίδεται και επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία.
Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός υπερασπίζεται την αρχαία λατρεία.

Λίγο αργότερα όμως, ο Θεοδόσιος Α’ επιβάλλει το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηση

κεφ. 8 ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία from atavar

Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος στηρίζει το Χριστιανισμό

Η βάφτιση του Κωνσταντίνου (Αναγέννηση-Βατικανό)

Ο Μέγας Κωνσταντίνος γνωστός και ως Κωνσταντίνος Α΄ ή Άγιος Κωνσταντίνος (στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ως Ισαπόστολος) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 306 έως το 337.Ήταν αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 312 έως το 324 και μονοκράτορας από το 324 έως το 337. Έμεινε γνωστός για τρεις κοσμοϊστορικές αποφάσεις του:

Η μεταστροφή του Κωνσταντίνου

Η περιοχή της Βιθυνίας στη Μ. Ασία

Η Αγία Σοφία, στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου έγινε η Α΄Οικουμενική Σύνοδος και κρίθηκε αιρετική η διδασκαλία του Αρείου(έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά το τελειότερο κτίσμα του Θεού)

Ο Μέγας Κωνσταντίνος βρίσκεται στο κέντρο περιτριγυρισμένος από Εκκλησιαστικούς Πατέρες της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Κρατά ρολό με το πρώτο μισό του συμβόλου Πίστεως  Νίκαιας - Κωνσταντινούπολης.

Α' Oικουμενική Σύνοδος (Kεντρική μορφή είναι ο Άγιος και Kωνσταντίνος ο Mέγας. Πίσω του αναγνωρίζονται οι μορφές των αγίων Nικολάου, Σπυρίδωνος κ.λπ.)

Η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.


Η Ελένη γεννήθηκε το 248 ή το 249 μ.Χ. στο Δρέπανο (σημερινή Γιάλοβα) της Βιθυνίας.


Η αγία Ελένη, λόγω της μεγάλης φιλανθρωπικής δράσης που ανέλαβε , του έργου που επιτέλεσε στους Αγίους Τόπους και η εύρεση του Τιμίου Σταυρού  είναι ιδιαίτερα αγαπητή μεταξύ των χριστιανών.


Ο ελληνικός λαός έχει συνδέσει πλήθος παραδόσεις με το όνομά της.

Ο Κωνστάντιος Β΄

Την ίδια θετική στάση για τους Χριστιανούς τήρησε και ο γιος του Μ. Κωνσταντίνου , Κωνστάντιος, που τον διαδέχθηκε.

Ιουλιανός ο παραβάτης

Ο Ιουλιανός γνωστός ως Ιουλιανός ο Παραβάτης ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας και αξιοσημείωτος  φιλόσοφος και συγγραφέας στην ελληνική γλώσσα

Συμβασίλευσε, ως Καίσαρας, με τον Κωνστάντιο Β' από το 355 ως το 360 και μόνος του, ως Αύγουστος, από το 361 ως το 363.

Ήταν πολύ επηρεασμένος από την κλασική παιδεία, και τον ενοχλούσε η ραγδαία εξάπλωση του Χριστιανισμού , επειδή τον θεωρούσε ασύμβατο με την ελληνική φιλοσοφία και εν γένει τον ελληνικό πολιτισμό

Η πολιτική που ακολούθησε ο Ιουλιανός χαρακτηρίζεται ως μια προσπάθεια αναβίωσης της Εθνικής θρησκείας και εξουδετέρωσης της επιρροής που ασκούσε ο Χριστιανισμός στα κοινωνικά στρώματα της Αυτοκρατορίας.

Η επίσημη αποκατάσταση της Εθνικής θρησκείας συντελέστηκε το 362 με μέτρα όπως

Η θετική πολιτική υπέρ του Χριστιανισμού διακόπηκε το 361 μ.Χ., όταν ανέλαβε αυτοκράτορας ο ανιψιός του Κωνσταντίνου, Ιουλιανός (361 – 363 μ.Χ).

     Διέταξε να ανοίξουν οι ειδωλολατρικοί ναοί που είχαν κλείσει και ο ίδιος         έπαιρνε μέρος στις ειδωλολατρικές θρησκευτικές τελετές.

Tα μέτρα του Ιουλιανού δεν είχαν αποτελέσματα γιατί:

Σόλιδος του Κωνστάντιου Β΄ με την μορφή του

Ο Ιουλιανός θυσιάζει στα είδωλα

Το τέλος του Ιουλιανού, πισώπλατα, σε μάχη εναντίον των Περσών.

O Θεοδόσιος Α΄

Ο Θεοδόσιος Α΄γνωστός και ως Μέγας Θεοδόσιος, ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 379 έως το 395. ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μισό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Με την πολιτική του ενίσχυσε την χριστιανική πίστη, χωρίς να μεταβάλει ουσιαστικά με κάποια διάταξη το περιεχόμενο της πολιτικής αντιμετώπισης της «εθνικής» θρησκείας, με εξαίρεση το 383 όταν και απαγόρευσε με ποινή θανάτου και δήμευση της περιουσίας τους όποιον τελούσε προσφορές θυσιών.

Σήμερα πιστεύεται ότι δεν εξέδωσε διάταγμα επι των ημερών του, για παύση των Ολυμπιακών αγώνων, όπως πολλοί του αποδίδουν.

Εν τέλει ο Μέγας Θεοδόσιος με τη θρησκευτική πολιτική του, καθόρισε την εξαιρετική θέση της Εκκλησίας στις δομές της λειτουργίας της αυτοκρατορίας, επιβάλλοντας το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία.

Ο Θεοδόσιος που έγινε αυτοκράτορας λίγα χρόνια αργότερα

κήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία


πήρε αυστηρά μέτρα κατά της θρησκείας των εθνικών:

Έκλεισε τους αρχαίους ναούς, απαγόρευσε τη λατρεία των αρχαίων θεών και όρισε, με νόμο, βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες.

Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες (392 μ.Χ.), τα Ελευσίνια μυστήρια κι έκλεισε το Μαντείο των Δελφών.

Ανέχτηκε την καταστροφή και τη λεηλασία αρχαίων ναών, μνημείων και έργων τέχνης από φανατικούς χριστιανούς.

θύμα αυτού του φανατισμού ήταν και το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, έργο του μεγάλου γλύπτη Φειδία και ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Φανατικοί χριστιανοί καταστρέφουν αρχαία μνημεία

Για όλα αυτά οι χριστιανοί ονόμασαν

το Θεοδόσιο «Μέγα» και

τον Ιουλιανό «Παραβάτη» ή «Αποστάτη».

Οι τρεις Ιεράρχες

Στην ειρηνική εξάπλωση του Χριστιανισμού ιδιαίτερη συμβολή είχαν οι τρεις ιεράρχες:


Μέγας Βασίλειος

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός


Οι τρεις αυτοί ιεράρχες συνδύασαν την αρχαία ελληνική παιδεία με τα διδάγματα του Χριστιανισμού.

 Κωνσταντίνος και Χριστιανισμός

Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία from Maniatis Kostas
Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία from Dimitra Mylonaki

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Liveworksheets 1

Liveworksheets 2

Liveworksheets 3

Σχεδιάγραμμα