Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα

Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το Βυζάντιο

και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό του.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει
τους Σλάβους

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Οι Σλάβοι Κύριλλος και Μεθόδιος

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας

Παρουσιάσεις

Tο βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους.
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
κεφ. 21 το βυζάντιο εκχριστιανίζει τους σλάβους from atavar

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/babisd

Quiz 3

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

More presentations from Angelos Haralabous

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz 4

users.sch.gr/antafou