Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους
Ρωμαίους με τον πολιτισμό

Τι θα μάθουμε:

- Γιατί οι Ρωμαίοι άλλαξαν τη σκληρή τους στάση απέναντι στους Έλληνες

- Ποια στοιχεία δείχνουν την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στους Ρωμαίους

- Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνύπαρξης και συνεργασίας Ελλήνων και Ρωμαίων

Τρισδιάστατη απεικόνιση του Πάνθεου στη Ρώμη

Η ΡΩΜΗ ΣΕ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2

Γρηγόρης Ζερβός

Παύλος Κώτσης

Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2 Quiz 3

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
Οι Έλληνες “κατακτούν” τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

Παρουσίαση με αφήγηγση

Παρουσιάσεις

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Ρωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα

Γρηγόρης Ζερβός

Εικονικές Περιηγήσεις Κολοσσαίο (εξωτερικά) Κολοσσαίο (εσωτερικά) Κολοσσαίο και Αψίδα του Κωνσταντίνου Πάνθεον Πάνθεον (πρόναος) Πάνθεον (εσωτερικό) Ιππόδρομος Αγορά

Ρωμαϊκή τέχνη: Γλυπτική και ζωγραφική

More presentations from MAD VALIA
Σχεδιάγραμμα 3

Πέτρος Σαμούχος

2. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ "ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ" ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους (Α΄μέρος

More presentations from Angelos Haralabous

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους (B΄μέρος

More presentations from Angelos Haralabous

Βασίλης Παπαγιάννης

Σχεδιάγραμμα 4