Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε πώς το βυζαντινό κράτος έφτασε στην μεγαλύτερη ακμή του μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και στη διοίκηση, την άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών και τη διακυβέρνηση ικανών αυτοκρατόρων.