Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου κατοικούν πολλοί λαοί. Οι γειτονικοί

αυτοί λαοί γνωρίζουν το Βυζάντιο και προσπαθούν να το κατακτήσουν.

Οι Βυζαντινοί οργανώνονται και τους αντιμετωπίζουν.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

Τι θα μάθουμε:


Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

Οι γείτονες των Βυζαντινών
View more presentations or Upload your own.
κεφ. 17 οι γείτονες των βυζαντινών from atavar
17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/babisd

Quiz 3
Ο βυζαντινός στρατός

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

More presentations from Angelos Haralabous

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας