Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

6. Μια νέα πρωτεύουσα,
η Κωνσταντινούπολη

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

-  Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Ρώμη δεν μπορούσε να παραμείνει η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.

-  Γιατί ο Κωνσταντίνος επέλεξε να χτίσει τη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στη θέση του Βυζαντίου.

-  Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος στήριξε τις ανατολικές επαρχίες και το Χριστιανισμό.

Ο Κωνσταντίνος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μεταφέρει την

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η θέση της νέας

πρωτεύουσας έχει πολλά φυσικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη from Dimitra Mylonaki

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηση

κεφ. 6 μια νέα πρωτεύουσα, η κωνσταντινούπολη from atavar

Κωνσταντινούπολη,
ο χάρτης της πόλης

Μετά την επικράτηση του Κωνσταντίνου επικράτησε η ενότητα στην αυτοκρατορία.

Ο Κωνσταντίνος όμως κατάλαβε ότι η αυτοκρατορία δεν μπορούσε πλέον να διοικείται από τη Ρώμη γιατί:
Έτσι o Κωνσταντίνος παίρνει  δύο σημαντικές αποφάσεις:

 Στη νέα πρωτεύουσα έδωσε το όνομα "Νέα Ρώμη" αλλά επικράτησε το όνομα Κωνσταντινούπολη από τον ιδρυτή της και έπειτα απλά Πόλη

Οι λόγοι της επιλογής της Κωνσταντινούπολης

ήταν στο σημείο που ενώνονταν η Ευρώπη με την Ασία και ο Εύξεινος Πόντος με το Αιγαίο

μπορούσε εύκολα να οχυρωθεί

ο Κεράτιος κόλπος σχημάτιζε φυσικό λιμάνι κατάλληλο για την εμπορική κίνηση της πόλης

με την Εγνατία οδό συνδέονταν και με τη Ρώμη.

εκεί κατέληγαν όλοι οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι και άρχιζαν άλλοι, που οδηγούσαν στην Ανατολή

βρισκόταν κοντά στις πλουσιότερες περιοχές που τροφοδοτούσαν όλη την αυτοκρατορία με αρώματα, μπαχαρικά, μετάξι και κοσμήματα

Υπήρχε ομοιογένεια στους πληθυσμούς της ανατολής μιας και οι κάτοικοι ήταν ελληνόφωνοι-μιλούσαν ελληνικά- και είχαν ασπαστεί το χριστιανισμό

Η αρχαία Εγνατία οδός

Ο δρόμος του μεταξιού

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη (Ε') from Maniatis Kostas

Εξάσκηση

Παιχνίδι - Μια πόλη γεννιέται

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σχεδιαγράμματα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Liveworksheets 1

Liveworksheets 2

Κωνσταντινούπολη - Η τοπογραφία της πόλης

Σχεδιάγραμμα