Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες κυβερνούν επί δύο αιώνες την αυτοκρατορία.

Κάνουν αλλαγές στη διοίκηση και τη νομοθεσία. Προστατεύουν τη γεωργία, τη

βιοτεχνία και το εμπόριο. Είναι περίοδος ακμής και μεγαλείου για το Βυζάντιο.

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Βυζάντιο 1025 μ.X.

Οι σπουδαιότεροι Μακεδόνες αυτοκράτορες (9ος έως 11ος αιώνας)

Παρουσιάσεις

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

More presentations from Angelos Haralabous
Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

users.sch.gr/babisd

Quiz 2
κεφ. 25 το βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του from atavar

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz 3

Μάθε παιδί μου γράμματα

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ