Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Μεγάλο μέρος του βυζαντινού πληθυσμού ζει στην ύπαιθρο σε όμορφα

χωριά και κωμοπόλεις. Τα σπίτια τους είναι ανάλογα με την οικονομική

τους κατάσταση. Οι πιο πολλοί είναι γεωργοί και βοσκοί. Αγαπούν τη ζωή

και τον τόπο τους και χαίρονται με το κυνήγι και το ψάρεμα.

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Η βυζαντινή πόλη Η βυζαντινή κατοικία Η βυζαντινή κατοικία, μια κάτοψη Επαγγέλματα στο Βυζάντιο

Παρουσιάσεις

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδ

More presentations from Angelos Haralabous
H καθημερινή ζωή στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων.

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Quiz 2
27 - Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Άγγελος Χαραλάμπους

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ