26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων αυτοκρατόρων ανθίζουν τα γράμματα

και οι τέχνες. Οι Βυζαντινοί μελετούν, σώζουν και διδάσκουν τους αρχαίους

Έλληνες συγγραφείς. Ο βυζαντινός πολιτισμός απλώνεται παντού.

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο