Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

Τι θα μάθουμε:

-  Τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα που κλόνισαν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

-  Με ποιον τρόπο προσπάθησε ο Διοκλητιανός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά.

- Για τις συγκρούσεις μεταξύ των τεσσάρων συναρχόντων.

- Για το διάταγμα της ανεξιθρησκείας.

- Πώς ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας και ποια μέτρα πήρε για την καλύτερη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

  Μετά από 2 αιώνες ακμής (Pax Romana) η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αρχίζει να κλονίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά  προβλήματα.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα της αυτοκρατορίας

Πέρσης πολεμιστής

Γότθοι πολεμιστές

Οι διωγμοί των χριστιανών

Ο Διοκλητιανός ή Διοκλής  22 Δεκεμβρίου 244 - 3 Δεκεμβρίου 311) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 284 έως το 305.

Στον στρατό ο Διοκλητιανός διακρίθηκε για την εξαιρετική νοημοσύνη του και έφτασε μέχρι το αξίωμα του υπάτου. Όταν δολοφονήθηκε ο αυτοκράτορας Νουμεριανός το 284, οι στρατηγοί ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Διοκλητιανό.

Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του (285 - 293), ο Διοκλητιανός προσέλαβε ως συνάρχοντα τον Μαξιμιανό, επειδή ένας μόνο άρχοντας δεν επαρκούσε για τις ανάγκες της απέραντης αυτοκρατορίας.Ανάλαβε τη διοίκηση της Δύσης, ενώ ο Διοκλητιανός κυβερνούσε την Ανατολή.

Ο Διοκλητιανός - Η τετραρχία

Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με το σύστημα της τετραρχίας.

Τετραρχία = Αρχή των τεσσάρων / αρχή = εξουσία

Χώρισε την αυτοκρατορία σε 4 μεγάλες περιοχές,

δύο στην Ανατολή και δύο στη Δύση, και όρισε 4 συνάρχοντες, που τους έδωσε πολλές εξουσίες.

Η τετραρχία κράτησε ως το 324 μ.Χ.,που έγινε και η μάχη της Ανδριανούπολης.

 Οι πρώτοι Τετράρχες ήταν:

Ανατολή

   Διοκλητιανός, Αύγουστος (Ανατολή). -(ο Λικίνιος μετά την παραίτησή του)

    Γαλέριος, Καίσαρας της Ανατολής (Ιλλυρικό).

Δύση

   Μαξιμιανός, Αύγουστος (Ιταλία).– (τον διαδέχτηκε ο Μαξέντιος)

 Κωνστάντιος Χλωρός, (Γαλατία)- (ο γιος του Κωνσταντίνος στη συνέχεια)

Διοκλητιανός

Γαλέριος

Μαξιμιανός

Οι πρώτοι Τετράρχες

Κωνστάντιος

Ρωμαϊκή Διοίκηση, Η 'Τετραρχία'

Το σύστημα της τετραρχίας κατάφερε:

ΑνατολήΔύση

Η σύγκρουση των “τετραρχών”

Διάταγμα της ανεξιθρησκείας (Διάταγμα των Μεδιολάνων)

Ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος για να επαναφέρουν την ηρεμία υπέγραψαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ (αλλιώς και διάταγμα του Μιλάνου της Ιταλίας) δηλαδή το διάταγμα της θέσπισης της ανεξιθρησκίας στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Αυτό βοήθησε πολύ στη διάδοση του χριστιανισμού.

Διάταγμα των Μεδιολάνων

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Μ.Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνος μονοκράτορας

 Το 324 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος συγκρούστηκαν στην Αδριανούπολη.

Νικητής από αυτή την εμφύλια διαμάχη βγήκε
ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε μονοκράτορας.

Αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας:

Ο Μέγας Κωνσταντίνος γνωστός και ως Κωνσταντίνος Α΄ ή Άγιος Κωνσταντίνος (στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ως Ισαπόστολος) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 306 έως το 337.Ήταν αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 312 έως το 324 και μονοκράτορας από το 324 έως το 337. Έμεινε γνωστός για τρεις κοσμοϊστορικές αποφάσεις του:

Για τις τολμηρές αποφάσεις που πήρε, οι οποίες είχαν ευεργετικά αποτελέσματα για την αυτοκρατορία, οι ιστορικοί ονόμασαν τον Κωνσταντίνο Μέγα και οι χριστιανοί Άγιο και ισαπόστολο.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηση

Η μάχη στη Μουλβία γέφυρα και το όραμα του Κωνσταντίνου

Σόλιδος του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Στον οπισθότυπο ο ίδιος έφιππος κρατώντας ακόντιο και σηκώνοντας το δεξί χέρι σε χαιρετισμό ειρήνης.

Για 800 περίπου χρόνια, κυριάρχησε στις γνωστές αγορές του κόσμου. Aπό την καθιέρωσή του επί M. Kωνσταντίνου μέχρι τον 11o - 12ο αιώνα.

κεφ. 5 μεγάλες αλλαγές στην αυτοκρατορία μέρος α from atavar
κεφ. 5 μεγάλες αλλαγές στην αυτοκρατορία μέρος β from atavar

Σχεδιαγράμματα

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας Α΄ from Maniatis Kostas
5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας Β΄ from Maniatis Kostas
Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας from Dimitra Mylonaki

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5


Liveworksheets 1

Liveworksheets 2

Σχεδιάγραμμα