Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

Τι θα μάθουμε:

-  Τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα που κλόνισαν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

-  Με ποιον τρόπο προσπάθησε ο Διοκλητιανός να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά.

- Για τις συγκρούσεις μεταξύ των τεσσάρων συναρχόντων.

- Για το διάταγμα της ανεξιθρησκείας.

- Πώς ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας και ποια μέτρα πήρε για την καλύτερη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

  Μετά από 2 αιώνες ακμής (Pax Romana) η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αρχίζει να κλονίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά  προβλήματα.

Τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα της αυτοκρατορίας

Πέρσης πολεμιστής

Γότθοι πολεμιστές

Οι διωγμοί των χριστιανών

Ο Διοκλητιανός ή Διοκλής  22 Δεκεμβρίου 244 - 3 Δεκεμβρίου 311) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 284 έως το 305.

Στον στρατό ο Διοκλητιανός διακρίθηκε για την εξαιρετική νοημοσύνη του και έφτασε μέχρι το αξίωμα του υπάτου. Όταν δολοφονήθηκε ο αυτοκράτορας Νουμεριανός το 284, οι στρατηγοί ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Διοκλητιανό.

Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του (285 - 293), ο Διοκλητιανός προσέλαβε ως συνάρχοντα τον Μαξιμιανό, επειδή ένας μόνο άρχοντας δεν επαρκούσε για τις ανάγκες της απέραντης αυτοκρατορίας.Ανάλαβε τη διοίκηση της Δύσης, ενώ ο Διοκλητιανός κυβερνούσε την Ανατολή.

Ο Διοκλητιανός - Η τετραρχία

Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με το σύστημα της τετραρχίας.

Τετραρχία = Αρχή των τεσσάρων / αρχή = εξουσία

Χώρισε την αυτοκρατορία σε 4 μεγάλες περιοχές,

δύο στην Ανατολή και δύο στη Δύση, και όρισε 4 συνάρχοντες, που τους έδωσε πολλές εξουσίες.

Η τετραρχία κράτησε ως το 324 μ.Χ.,που έγινε και η μάχη της Ανδριανούπολης.

 Οι πρώτοι Τετράρχες ήταν:

Ανατολή

   Διοκλητιανός, Αύγουστος (Ανατολή). -(ο Λικίνιος μετά την παραίτησή του)

    Γαλέριος, Καίσαρας της Ανατολής (Ιλλυρικό).

Δύση

   Μαξιμιανός, Αύγουστος (Ιταλία).– (τον διαδέχτηκε ο Μαξέντιος)

 Κωνστάντιος Χλωρός, (Γαλατία)- (ο γιος του Κωνσταντίνος στη συνέχεια)

Διοκλητιανός

Γαλέριος

Μαξιμιανός

Οι πρώτοι Τετράρχες

Κωνστάντιος

Ρωμαϊκή Διοίκηση, Η 'Τετραρχία'

Το σύστημα της τετραρχίας κατάφερε:

ΑνατολήΔύση

Η σύγκρουση των “τετραρχών”

Διάταγμα της ανεξιθρησκείας (Διάταγμα των Μεδιολάνων)

Ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος για να επαναφέρουν την ηρεμία υπέγραψαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ (αλλιώς και διάταγμα του Μιλάνου της Ιταλίας) δηλαδή το διάταγμα της θέσπισης της ανεξιθρησκίας στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Αυτό βοήθησε πολύ στη διάδοση του χριστιανισμού.

Διάταγμα των Μεδιολάνων

Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή Μ.Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνος μονοκράτορας

 Το 324 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος συγκρούστηκαν στην Αδριανούπολη.

Νικητής από αυτή την εμφύλια διαμάχη βγήκε
ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε μονοκράτορας.

Αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας:

Ο Μέγας Κωνσταντίνος γνωστός και ως Κωνσταντίνος Α΄ ή Άγιος Κωνσταντίνος (στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ως Ισαπόστολος) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 306 έως το 337.Ήταν αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 312 έως το 324 και μονοκράτορας από το 324 έως το 337. Έμεινε γνωστός για τρεις κοσμοϊστορικές αποφάσεις του:

Για τις τολμηρές αποφάσεις που πήρε, οι οποίες είχαν ευεργετικά αποτελέσματα για την αυτοκρατορία, οι ιστορικοί ονόμασαν τον Κωνσταντίνο Μέγα και οι χριστιανοί Άγιο και ισαπόστολο.

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

More presentations from Angelos Haralabous
Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2

Γρηγόρης Ζερβός

Παύλος Κώτσης

Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2

Άγγελος Χαραλάμπους

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Πέτρος Σαμούχος

Σχεδιάγραμμα 4

Βασίλης Παπαγιάννης

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση με πολλές εικόνες από το Περί παιδείας

Η μάχη στη Μουλβία γέφυρα και το όραμα του Κωνσταντίνου

Επιδρομές βαρβάρων Διοκλητιανός Τετραρχία

Σόλιδος του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Στον οπισθότυπο ο ίδιος έφιππος κρατώντας ακόντιο και σηκώνοντας το δεξί χέρι σε χαιρετισμό ειρήνης.

Για 800 περίπου χρόνια, κυριάρχησε στις γνωστές αγορές του κόσμου. Aπό την καθιέρωσή του επί M. Kωνσταντίνου μέχρι τον 11o - 12ο αιώνα.

κεφ. 5 μεγάλες αλλαγές στην αυτοκρατορία μέρος α from atavar
κεφ. 5 μεγάλες αλλαγές στην αυτοκρατορία μέρος β from atavar

Επιδρομές βαρβάρων Διοκλητιανός Τετραρχία

Η μάχη στη Μουλβία γέφυρα και το όραμα του Κωνσταντίνου