ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης

Ο Ηράκλειος εκστρατεύει κατά των Περσών. Οι Άβαροι συνεννοούνται με

τους Πέρσες και πολιορκούν από κοινού την Κωνσταντινούπολη, στο

διάστημα που ο αυτοκράτορας βρίσκεται πολύ μακριά και του είναι αδύνατο να

την υπερασπιστεί.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο