Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
Επιλέξτε ενότητα

Ο Ηράκλειος εκστρατεύει κατά των Περσών. Οι Άβαροι συνεννοούνται με

τους Πέρσες και πολιορκούν από κοινού την Κωνσταντινούπολη, στο

διάστημα που ο αυτοκράτορας βρίσκεται πολύ μακριά και του είναι αδύνατο να

την υπερασπιστεί.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Πέρσες και Άβαροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.

Παρουσιάσεις

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

More presentations from Angelos Haralabous
Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος from atavar

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1α Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/antafou/

Quiz 3
κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος from atavar
Quiz 4

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας

Σχεδιάγραμμα 1β