Επιλέξτε ενότητα

Ο Ηράκλειος εκστρατεύει κατά των Περσών. Οι Άβαροι συνεννοούνται με

τους Πέρσες και πολιορκούν από κοινού την Κωνσταντινούπολη, στο

διάστημα που ο αυτοκράτορας βρίσκεται πολύ μακριά και του είναι αδύνατο να

την υπερασπιστεί.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Πέρσες και Άβαροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.

Παρουσιάσεις

κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου β μέρος from atavar

Παρουσίαση με αφήγηση

κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος from atavar

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1α Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσεις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις 2

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σχεδιάγραμμα 3 Σχεδιάγραμμα 4 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Σχεδιάγραμμα 1β

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
Επανάληψη Γ Ενότητας


Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
Επανάληψη Δ Ενότητας


Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς  
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών
27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

Κώτσης

Σαμούχος

Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης

antafou

didaskaleio

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου from Dimitra Mylonaki
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου Α' (Ε΄) from Maniatis Kostas
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου β' from Maniatis Kostas

 Αρβανιτίδης

didaskaleio

Άγγελος Χαραλάμπους