ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Η Κωνσταντινούπολη απελευθερώνεται και ξαναγίνεται πρωτεύουσα του

βυζαντινού κράτους. Τώρα όμως αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά

προβλήματα και απειλείται από περισσότερους εχθρούς.

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

       Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

χρονολόγιο- Δυναστείας Παλαιολόγων

Βυζαντινή αυτοκρατορία 1204-1261: Η διαμόρφωση των συνόρων

Παρουσιάσεις

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ
Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο
κεφ.31 η ανάκτηση της πόλης from atavar

Παρουσίαση με αφήγηγση

Η ανάκτηση της πόλης από τον Μιχαήλ Η, τον Παλαιολόγο.

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2

users.sch.gr/babisd

Άγγελος Χαραλάμπους

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επανάληψη ΣΤ Ενότητας