Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ήταν τα σχολεία στο Βυζάντιο.

- Τι μάθαιναν τα παιδιά στα βυζαντινά σχολεία.

- Τι έκαναν τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο.

Τα σχολεία στο Βυζάντιο ήταν εκκλησιαστικά και ιδιωτικά. Σ’ αυτά πήγαιναν μόνο
τα αγόρια των γονιών που μπορούσαν να πληρώνουν.

Τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι.

Τα πιο πολλά παιδιά μάθαιναν τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 3

Εξάσκηση

Quiz 2

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Διαμαντής Χαράλαμπος

Quiz 1

Άγγελος Χαραλάμπους

Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση στο Βυζάντιο

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

More presentations from Angelos Haralabous

 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 Η στοιχειώδης εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 Η μέση εκπαίδευση
στο Βυζάντιο

 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο 2