ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ήταν τα σχολεία στο Βυζάντιο.

- Τι μάθαιναν τα παιδιά στα βυζαντινά σχολεία.

- Τι έκαναν τα παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο.

Τα σχολεία στο Βυζάντιο ήταν εκκλησιαστικά και ιδιωτικά. Σ’ αυτά πήγαιναν μόνο
τα αγόρια των γονιών που μπορούσαν να πληρώνουν.

Τα κορίτσια έμεναν στο σπίτι.

Τα πιο πολλά παιδιά μάθαιναν τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 3

Εξάσκηση

Quiz 2

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Διαμαντής Χαράλαμπος

Quiz 1

Άγγελος Χαραλάμπους

Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση στο Βυζάντιο

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

More presentations from Angelos Haralabous
Quiz 4

1o Δημ. Ραφήνας

 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 Η στοιχειώδης εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 Η μέση εκπαίδευση
στο Βυζάντιο

 Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο 2