ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε τα εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα του κράτους.

- Ποιες μεταρρυθμίσεις έκανε και ποια αποτελέσματα επέφεραν αυτές.

- Για τις ιδιαίτερες ικανότητες του Ιουστινιανού.

Στις αρχές του 6ου αιώνα, η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει προβλήματα. Γότθοι και

Βάνδαλοι απειλούν τα δυτικά σύνορά της. Ο Ιουστινιανός κάνει μεταρρυθμίσεις στη

διοίκηση και τη νομοθεσία για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

Quiz 3

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

More presentations from Angelos Haralabous

 Χρονολόγιο-ιστοριογραμμή Ιουστινιανού

 Οικοδομικό πρόγραμμα Ιουστινιανού

 Ο Ιουστινιανός , οι μεταρρυθμίσεις και η στάση του Νίκα

Κουρδιστή Τάξη

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Φτιάξε το παζλ με το στρατηγό Βελισάριο.

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

Επανάληψη Γ Ενότητας