Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τι θα μάθουμε:

- Πώς ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε τα εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα του κράτους.

- Ποιες μεταρρυθμίσεις έκανε και ποια αποτελέσματα επέφεραν αυτές.

- Για τις ιδιαίτερες ικανότητες του Ιουστινιανού.

Στις αρχές του 6ου αιώνα, η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει προβλήματα. Γότθοι και

Βάνδαλοι απειλούν τα δυτικά σύνορά της. Ο Ιουστινιανός κάνει μεταρρυθμίσεις στη

διοίκηση και τη νομοθεσία για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα.

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση με αφήγηγση

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Quiz 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

Quiz 3

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Διαμαντής Χαράλαμπος

Άγγελος Χαραλάμπους

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

More presentations from Angelos Haralabous

 Χρονολόγιο-ιστοριογραμμή Ιουστινιανού

 Οικοδομικό πρόγραμμα Ιουστινιανού

 Ο Ιουστινιανός , οι μεταρρυθμίσεις και η στάση του Νίκα

Κουρδιστή Τάξη

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Φτιάξε το παζλ με το στρατηγό Βελισάριο.

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

Επανάληψη Γ Ενότητας