Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους
Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους «γείτονες» λαούς δημιουργούν

εσωτερικά προβλήματα στην αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος

προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Παρουσιάσεις

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

More presentations from Angelos Haralabous
Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.

Παρουσίαση με αφήγηγση

Σουδίας Γιάννης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Quiz 1

Εξάσκηση

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Σχεδιάγραμμα 3

Γρηγόρης Ζερβός

Πέτρος Σαμούχος

Βασίλης Παπαγιάννης

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σχεδιάγραμμα 4

Παύλος Κώτσης

Quiz 2 Quiz 3
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται from atavar

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz 4

4dim-aridaias

Διαμαντής Χαράλαμπος

Ερωτήσις & Απαντήσεις 4

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη E Ενότητας:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τα Θέματα στο Βυζάντιο τον 7ο αιώνα

Τα Θέματα στο Βυζάντιο τον 10ο αιώνα