ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας