Επιλέξτε ενότητα
Ιστορία Ε΄ Τάξης

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Επανάληψη Β Ενότητας