ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί
ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄Τάξης

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας προστατεύονται από μόνιμους φρουρούς,

τους Ακρίτες. Με τα κατορθώματά τους γίνονται αγαπητοί στο λαό, που

τους κρατάει αθάνατους με τους θρύλους και τα τραγούδια του.

Ιστορία Ε΄ Τάξης

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

Τι θα μάθουμε:

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Νίκος Ξυλούρης - Ο Διγενής ψυχομαχεί

https://www.youtube.com/watch?v=Z48J2bBYd8U


Ακρίτης Κάστρον Έχτιζε

https://www.youtube.com/watch?v=P2mRotEdCV4