Επιλέξτε ενότητα Ενότητα Α΄ Η γη ως ουράνιο σώμα
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε ενότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
Η γη ως ουράνιο σώμα

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

Kεφάλαιο 5
Η περιφορά της Γης − Οι εποχές

Η θέση του άξονα της γης είναι πλάγια σε σχέση με την τροχιά της γύρω από τον ήλιο. Αποτέλεσμα της κλίσης του άξονα είναι ο ήλιος να μην θερμαίνει κάθε φορά το ίδιο τα δύο ημισφαίρια της. Στο φαινόμενο αυτό οφείλονται οι εποχές.

Εποχές λέμε τις περιόδους που διαιρείται το έτος και επικρατούν ανάλογες καιρικές συνθήκες.

Όταν είναι στραμμένο προς τον Ήλιο το βόρειο ημισφαίριο, οι ηλιακές ακτίνες πέφτουν κάθετα σ’ αυτό και το θερμαίνουν περισσότερο, ενώ στο νότιο ημισφαίριο πέφτουν πλάγια και το θερμαίνουν λιγότερο.

 Στην περίπτωση αυτή το βόρειο ημισφαίριο έχει καλοκαίρι και το νότιο ημισφαίριο έχει χειμώνα.

Η γη και ήλιος. Τα έτη και οι εποχές

Οι εποχές και η περιφορά της γης
Οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν τη θέση που παίρνει η Γη σε σχέση με τον Ήλιο καθώς περιφέρεται γύρω απ’ αυτόν.

Οι εποχές
Η προσομοίωση δείχνει την περιφορά της Γης και ταυτόχρονα παρουσιάζεται η πρόσπτωση των ακτίνων του Ήλιου. Με το χειριστήριο οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν την προσομοίωση της περιφοράς της Γης βήμα-βήμα.

Το βίντεο εξηγεί πώς έχουμε τις 4 εποχές εξαιτίας της περιφοράς της Γης και της κλίσης του άξονα της

Κίνηση της γης και εποχές

Η προσομοίωση παρουσιάζει την περιφορά της Γης, εστιάζοντας στο ρόλο που παίζει η κλίση του άξονα της Γης και η απόσταση από τον Ήλιο, στο φαινόμενο των εποχών. Υπάρχει η δυνατότητα για μετακίνηση της Γης ανά μήνα, η επιλογή κλίσης του άξονα της Γης και η ταυτόχρονη ένδειξη των θερμοκρασιών σε 4 διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

Πρόσπτωση ηλιακών ακτίνων στη γη

Η προσομοίωση προτείνεται για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίον πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες επάνω στη Γη μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Σύμβαση: Η Γη παραμένει ακίνητη για την καλύτερη μελέτη του φαινομένου, ενώ φαίνεται πως μόνο ο Ήλιος κινείται. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί από τον εκπαιδευτικό για να μην υπάρξουν παρανοήσεις.

Η εναλλαγή των εποχών λόγω της κλίσης του άξονα της Γης και της γωνίας πρόσπτωσης των ακτίνων του Ήλιου.

Στις 21 Ιουνίου και στις 21 Δεκεμβρίου η διαφορά ανάμεσα στη διάρκεια της ημέρας και τη διάρκεια της νύχτας είναι η μεγαλύτερη.

Αυτό συμβαίνει γιατί τις δύο αυτές ημέρες ο Ήλιος απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ισημερινό.

Οι δύο αυτές ημέρες ονομάζονται ηλιοστάσια.

Στις 21 (ή 22) Ιουνίου έχουμε δηλαδή τη μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και τη μικρότερη διάρκεια νύχτας (θερινό ή βόρειο ηλιοστάσιο)  ,

ενώ στις 21 (ή 22) Δεκεμβρίου το αντίθετο (χειμερινό ή νότιο ηλιοστάσιο).

Ηλιοστάσια

Ισημερίες

Η διάρκεια της μέρας και της νύχτας δεν είναι πάντα ίδια σε όλους τους τόπους.

 Αυτό οφείλεται στη μικρή κλίση του άξονα της Γης.

Στον ισημερινό όλο το χρόνο η διάρκεια μέρας - νύχτας είναι ίση (12 ώρες) ,

ενώ οι περιοχές που βρίσκονται στους δύο πόλους έχουν έξι μήνες μέρα και έξι μήνες νύχτα.

Στους άλλους τόπους-εκτός των πόλων- η μέρα και η νύχτα έχουν την ίδια διάρκεια μόνο δύο φορές το χρόνο , κατά την εαρινή (21/3) και φθινοπωρινή ισημερία (23/9).

Ο μύθος της Περσεφόνης - Οι 4 Εποχές

ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Εποχές: χρονικές περίοδοι, στις οποίες διαιρείται το έτος και επικρατούν ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, βροχοπτώσεις κ.λπ.)

Ισημερία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η διάρκεια την ημέρας και της νύχτας είναι ίσες.

    Η εαρινή ισημερία γίνεται στις 21 Μαρτίου ή 22 Μαρτίου.

    Η φθινοπωρινή ισημερία γίνεται στις 22 Σεπτεμβρίου ή 23 Σεπτεμβρίου.

Ηλιοστάσιο: το ημερονύκτιο του έτους κατά το οποίο η χρονική διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας μεγιστοποιείται

    θερινό ηλιοστάσιο: στις 21 Ιουνίου έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και τη μικρότερη νύχτα για όλο το έτος

    χειμερινό ηλιοστάσιο: στις 21 Δεκεμβρίου έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα και τη μικρότερη μέρα του έτους

 Οι αλκυονίδες ημέρες


Η Αλκυόνη, η κόρη του Αιόλου, του θεού των ανέμων, ήταν παντρεμένη με τον Κύηκα, το βασιλιά της Τραχίνας. Ζούσαν πολύ αγαπημένοι κι ευτυχισμένοι και έλεγαν ότι η ευτυχία τους ξεπερνούσε ακόμη και την ευτυχία των θεών. Ο Δίας θύμωσε τόσο πολύ από την αλαζονεία τους και τους μεταμόρφωσε σε πουλιά. Η Αλκυόνη γεννούσε χειμώνα τα αυγά της στην ακροθαλασσιά, με αποτέλεσμα οι νεοσσοί να παρασύρονται από τα κύματα και να χάνονται. Κάποτε ο Δίας λυπήθηκε το άμοιρο πουλί και αποφάσισε να στέλνει μέσα στο καταχείμωνο, κατά την περίοδο που η Αλκυόνη επωάζει τα αυγά της, 14 ημέρες καλοκαιρίας. Μάλιστα διέταξε τον Αίολο να συγκρατεί τους ανέμους του, όσο διαρκούν οι ημέρες αυτές, τις οποίες ο λαός μας ονόμασε «αλκυονίδες».

Εποχές - Ισημερίες - Ηλιοστάσια

Η προσομοίωση παρουσιάζει την περιφορά της Γης, τα ηλιοστάσια, τις ισημερίες, την πρόσπτωση των ακτίνων του Ήλιου πάνω στη Γη και τη θέση του Ήλιου στον Ορίζοντα κατά τη διάρκεια της περιφοράς.

Προσομοίωση - Η εναλλαγή των εποχών
λόγω της κλίσης του άξονα της Γης και της γωνίας πρόσπτωσης των ακτίνων του Ήλιου.

Οι 4 εποχές στη γη

Παρουσιάσεις

amaleo.gr