Επιλέξτε ενότητα Ενότητα Δ΄ Οι ήπειροι
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε ενότητα

εκτύπωσε χάρτες της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Παρουσίαση μαθήματος

http://amaleo.gr/

Παραγωγή αλιευμάτων στην Ε.Ε.

Οι βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης

Τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη (συλλογή φωτογραφιών)

έσοδα ευρωπαϊκών χωρών από τον τουρισμό το 2016

Ετήσιες αφίξεις τουριστών στις ευρωπαϊκές χώρες

Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας

Ευρώπη: Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε δολάρια (χάρτης)

Κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

Μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων ανά μεταφορικό μέσο (γράφημα)

Αρδευόμενες εκτάσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τον τουρισμό παγκοσμίως

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
View more presentations or Upload your own.

Παρουσιάσεις