Επιλέξτε ενότητα Ενότητα Α΄ Η γη ως ουράνιο σώμα
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε ενότητα

Παράδειγμα:
η πόλη Α έχει γεωγραφικό πλάτος 30ο νότια και γεωγραφικό μήκος 60ο δυτικά ή σύντομα: 30ο Ν - 60ο Δ.

η πόλη Β έχει γεωγραφικό πλάτος 45ο νότια και γεωγραφικό μήκος 165ο ανατολικά ή σύντομα: 45ο Ν - 165ο Α.

η πόλη Γ έχει γεωγραφικό πλάτος 15ο βόρεια και γεωγραφικό μήκος 30ο δυτικά ή σύντομα: 15ο Β - 30ο Δ.

η πόλη Δ έχει γεωγραφικό πλάτος 0ο βόρεια και γεωγραφικό μήκος 90ο ανατολικά  ή σύντομα: 0ο  - 90ο Α.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

  Βόρειος Πόλος

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
Η γη ως ουράνιο σώμα

Kεφάλαιο 3
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι κύκλοι διασταυρώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα δίκτυο συντεταγμένων.


Με αυτές ορίζεται η θέση μιας περιοχής πάνω στη Γη. Ορίζεται δηλαδή το γεωγραφικό του μήκος και πλάτος. ΄

Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος μετρώνται σε μοίρες.

Το γεωγραφικό μήκος δηλώνει σε ποιο μεσημβρινό βρίσκεται ένας τόπος.


Είναι η απόσταση ενός τόπου από τον

1ο Μεσημβρινό , δυτικά ή ανατολικά.


 Το γεωγραφικό μήκος μετριέται σε μοίρες:

- από 0ο έως 180ο ανατολικά και

- από 0ο έως 180ο δυτικά

 Ο Πρώτος Μεσημβρινός έχει γεωγραφικό μήκος 0ο.

Το γεωγραφικό πλάτος δηλώνει σε ποιο παράλληλο βρίσκεται ένας τόπος.

Είναι η απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό βόρεια ή νότια.  


 Το γεωγραφικό πλάτος μετριέται σε μοίρες:

- από 0ο έως 90ο βόρεια και

- από 0ο έως 90ο νότια

Ο Ισημερινός έχει γεωγραφικό πλάτος 0ο.

Στις συντεταγμένες αναγράφεται πρώτα το γεωγραφικό πλάτος (και δηλώνεται αν είναι βόρειο ή νότιο) και έπειτα το γεωγραφικό μήκος (και δηλώνεται αν είναι ανατολικό ή δυτικό).

Νότιος Πόλος

Γεωγραφικές συντεταγμένες δραστηριότητα

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Γεωγραφικό μήκος: η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από τον Πρώτο Μεσημβρινό προς τα ανατολικά ή τα δυτικά

Γεωγραφικό πλάτος: η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από τον Ισημερινό βόρεια ή νότια

Γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου: οι αριθμοί που δηλώνουν σε ποιο μεσημβρινό και σε ποιον παράλληλο βρίσκεται ο τόπος αυτός

Δίκτυο συντεταγμένων: το σύνολο των παραλλήλων και των μεσημβρινών της υδρογείου σφαίρας

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Σουδίας Γιάννης

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 1

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 2

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 3

Σουδίας Γιάννης

users.sch.gr/sitsil/

amaleo.gr

Παρουσιάσεις

QUIZ