Επιλέξτε ενότητα

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
Η γη ως ουράνιο σώμα

Kεφάλαιο 3
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι κύκλοι διασταυρώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα δίκτυο συντεταγμένων.

Με αυτές ορίζεται η θέση μιας περιοχής πάνω στη Γη. Ορίζεται δηλαδή το γεωγραφικό του μήκος και πλάτος. ΄

Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος μετρώνται σε μοίρες.

  Βόρειος Πόλος

Νότιος Πόλος

Το γεωγραφικό πλάτος δηλώνει σε ποιο παράλληλο βρίσκεται ένας τόπος.

Είναι η απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό βόρεια ή νότια.  


 Το γεωγραφικό πλάτος μετριέται σε μοίρες:

- από 0ο έως 90ο βόρεια και

- από 0ο έως 90ο νότια

Ο Ισημερινός έχει γεωγραφικό πλάτος 0ο.

Ο χάρτης της Γης - Δίκτυο συντεταγμένων

δίκτυο συντεταγμένων.

Το γεωγραφικό μήκος δηλώνει σε ποιο μεσημβρινό βρίσκεται ένας τόπος.


Είναι
η απόσταση ενός τόπου από τον

1ο Μεσημβρινό , δυτικά ή ανατολικά.


 Το γεωγραφικό μήκος μετριέται σε μοίρες:

- από 0ο έως 180ο ανατολικά και

- από 0ο έως 180ο δυτικά

 Ο Πρώτος Μεσημβρινός έχει γεωγραφικό μήκος 0ο.

Παράδειγμα:
η πόλη Α έχει γεωγραφικό πλάτος 30ο νότια και γεωγραφικό μήκος 60ο δυτικά ή σύντομα: 30ο Ν - 60ο Δ.

η πόλη Β έχει γεωγραφικό πλάτος 45ο νότια και γεωγραφικό μήκος 165ο ανατολικά ή σύντομα: 45ο Ν - 165ο Α.

η πόλη Γ έχει γεωγραφικό πλάτος 15ο βόρεια και γεωγραφικό μήκος 30ο δυτικά ή σύντομα: 15ο Β - 30ο Δ.

η πόλη Δ έχει γεωγραφικό πλάτος 0ο βόρεια και γεωγραφικό μήκος 90ο ανατολικά  ή σύντομα: 0ο  - 90ο Α.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Στις συντεταγμένες αναγράφεται πρώτα το γεωγραφικό πλάτος (και δηλώνεται αν είναι βόρειο ή νότιο) και έπειτα το γεωγραφικό μήκος (και δηλώνεται αν είναι ανατολικό ή δυτικό).

Γεωγραφικές Συντεταγμένες from elpaloumpa

Παρουσιάσεις

γεωγραφικές συντεταγμένες from john fox

Γεωγραφικές συντεταγμένες στον παγκόσμιο χάρτη

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 1

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 2

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 3

QUIZ

QUIZ στις γεωγραφικές συντεταγμένες 4

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Γεωγραφικό μήκος: η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από τον Πρώτο Μεσημβρινό προς τα ανατολικά ή τα δυτικά

Γεωγραφικό πλάτος: η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από τον Ισημερινό βόρεια ή νότια

Γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου: οι αριθμοί που δηλώνουν σε ποιο μεσημβρινό και σε ποιον παράλληλο βρίσκεται ο τόπος αυτός

Δίκτυο συντεταγμένων: το σύνολο των παραλλήλων και των μεσημβρινών της υδρογείου σφαίρας

  1. Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  3. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  4. Ο άξονας και η περιστροφή της γης Ημέρα και Νύχτα
  5. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
  6. Το ηλιακό μας σύστημα

       Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Η γη ως ουράνιο σώμα

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄: Το φυσικό περιβάλλον

7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

8.  Ωκεανοί και θάλασσες

9. Η ατμόσφαιρα

10. Οι κλιματικές ζώνες της Γης

11. Ζώνες βλάστησης

12. Το ανάγλυφο της Γης

13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

    Επαναληπτικό Β΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

18 . Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

19. Γλώσσες και θρησκείες

20. Η ζωή στην έρημο

21. Η ζωή στις πολικές περιοχές

22. Η ζωή στα τροπικά δάση

23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Επαναληπτικό Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

24. Η θέση της Ευρώπης

25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

27. Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες  δραστηριότητες

28. Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

29. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

30. Πολιτστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης   

31. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

35. Τα κράτη της Ασίας

36. Οι κάτοικοι της Ασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΙΑ


ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΦΡΙΚΗ


ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής


NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής


ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

44.  Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δ΄  ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Τετράδιο Εργασιών

1. Ολοκλήρωσε τις παρακάτω φράσεις:

Βρίσκουμε το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου ως εξής:

Αφού εντοπίσουμε τον τόπο που μας ενδιαφέρει πάνω στον χάρτη, κοιτάζουμε ποιος είναι ο πιο κοντινός (στον τόπο που ψάχνουμε) παράλληλος. Στην συνέχεια υπολογίζουμε πόσες μοίρες απέχει από τον Ισημερινό και δίπλα από αυτές γράφουμε «Β» αν είναι στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ αν βρίσκεται στο νότιο, γράφουμε «Ν».

Χρειάζεται να γνωρίζουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου, επειδή έτσι μπορούμε να μπορούμε να τον εντοπίσουμε ακριβώς πάνω στον χάρτη.


2. Μία πόλη της Ελλάδας βρίσκεται κοντά στον 39ο παράλληλο και στον 22ο μεσημβρινό. Ποια είναι η πόλη αυτή;

Η πόλη που βρίσκεται κοντά στον 39ο παράλληλο και στον 22ο μεσημβρινό, είναι η Λαμία του νομού Φθιώτιδας.


3. Αντιστοίχισε τις λέξεις της ομάδας Α με τις φράσεις της ομάδας Β.

Γεωγραφικό μήκος - Απόσταση από τον πρώτο μεσημβρινό ανατολικά ή δυτικά

Γεωγραφικό πλάτος - Απόσταση από τον Ισημερινό βόρεια ή νότια

Γεωγραφικές συντεταγμένες - Γεωγραφικό μήκος και πλάτος


4. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης «μεσημβρινός».

Μήκος - Ο Ισημερινός είναι ο μεγαλύτερος σε … από όλους τους παράλληλους κύκλους

Ελλειπτική - Είναι η τροχιά της Γης

Συντεταγμένες - Έτσι λέγονται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ενός τόπου

Ημέρες - Το δίσεκτο έτος έχει 366 …

Μοίρες - Μετρούμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε …

Βόρειο - Σε αυτό το ημισφαίριο βρίσκεται ο Καναδάς

Ρο - Το έχει και η υδρόγειος

Ισημερινός - Νοητός κύκλος που χωρίζει τη Γη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο

Νότιο - Σε αυτό το ημισφαίριο βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία

Ουράνιο - Η Γη είναι ένα… σώμα

Σφαίρα - Η υδρόγειος…  είναι η αναπαράσταση της Γης σε σμίκρυνση

amaleo.eu

didaskaleio

Μεσημβρινοί και παράλληλοι (βίντεο για παιδιά με ελληνικούς υπότιλους)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ & ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ.(HD)

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Σουδίας Γιάννης

QUIZ

sainia

Αν. Μελιόπουλος