Επιλέξτε ενότητα

Χάρτης με τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η κοινή πλευρά των νομισμάτων του Ευρώ.

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το πολιτικό κλίμα ήταν πιο ώριμο από ποτέ για μια ενδεχόμενη ενοποίηση της Ευρώπης. Η ενότητα θεωρήθηκε από πολλούς ως η μοναδική διαφυγή από ακραίες μορφές εθνικισμού, που είχαν καταστρέψει την ήπειρο.

Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν (Robert Schuman) υπέβαλε μια πρόταση για κοινή διαχείριση από τη Γαλλία και τη Δυτική Γερμανία των βιομηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα. Η πρόταση, γνωστή ως "Διακήρυξη Σουμάν", περιέγραφε το σχέδιο ως "το πρώτο συγκεκριμένο βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία". Θεωρείται το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η πρόταση οδήγησε στο σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από τη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες.


Την 1η Ιανουαρίου 1958 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).

Την 1η Ιανουαρίου 1973 η κοινότητα διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη δεκαετία του '80 προσχώρησαν η Ελλάδα (1.1.1981) ως το δέκατο μέλος και αργότερα η Ισπανία και η Πορτογαλία (1.1.1986).

Την 1η Μαΐου 2004 δέκα νέες χώρες, οκτώ εκ των οποίων της Ανατολικής Ευρώπης, προσχώρησαν στην ΕΕ: Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν το 26ο και το 27ο κράτη μέλη της ΕΕ

Την 1 Ιουλίου 2013 η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ.

Πέντε ενδιαφέροντα στοιχεία


• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 κράτη- μέλη και σε 19 από αυτά το νόμισμα είναι το ευρώ.


• Στα κέρματα του ευρώ, η μία πλευρά είναι κοινή για όλες τις χώρες και η άλλη πλευρά διαφέρει ανάλογα με το εθνικό έμβλημα της χώρας που εξέδωσε το κέρμα.
Άκουσε μερικές λέξεις και φράσεις στις γλώσσες της Ε.Ε

    Οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι :


  1. Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  3. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  4. Ο άξονας και η περιστροφή της γης Ημέρα και Νύχτα
  5. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
  6. Το ηλιακό μας σύστημα

       Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Η γη ως ουράνιο σώμα

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄: Το φυσικό περιβάλλον

7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

8.  Ωκεανοί και θάλασσες

9. Η ατμόσφαιρα

10. Οι κλιματικές ζώνες της Γης

11. Ζώνες βλάστησης

12. Το ανάγλυφο της Γης

13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

    Επαναληπτικό Β΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

18 . Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

19. Γλώσσες και θρησκείες

20. Η ζωή στην έρημο

21. Η ζωή στις πολικές περιοχές

22. Η ζωή στα τροπικά δάση

23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Επαναληπτικό Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

24. Η θέση της Ευρώπης

25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

27. Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες  δραστηριότητες

28. Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

29. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

30. Πολιτστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης   

31. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

35. Τα κράτη της Ασίας

36. Οι κάτοικοι της Ασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΙΑ


ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΦΡΙΚΗ


ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής


NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής


ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

44.  Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δ΄  ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Παρουσιάσεις

εκτύπωσε χάρτες της Ευρώπης

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

EΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Διαδραστικός χάρτης της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδραστικός χάρτης με τις 28  χώρες - μέλη της Ε.Ε.

Διαδραστικός χάρτης με τις χώρες της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης.

Ποιες χώρες κι από πότε χρησιμοποιούν το Ευρώ

2015

  Λιθουανία

Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη.

Δοκίμασε τις γνώσεις σου σχετικά με την Ευρώπη.

Παιχνίδι με τις σημαίες της Ε.Ε.

Η ΕΕ έχει 24 επίσημες γλώσσες.

     1. Αγγλική

2. Βουλγαρική

3. Γαλλική

4. Γερμανική

5. Δανική

6. Ελληνική

7. Εσθονική

8. Ιρλανδική

9. Ισπανική

10. Ιταλική

11. Κροατική

12. Λεττονική

13. Λιθουανική

14. Μαλτεζική

15. Ολλανδική

16. Ουγγρική

17. Πολωνική

18. Πορτογαλική

19. Ρουμανική

20. Σλοβακική

21. Σλοβενική

22. Σουηδική

23. Τσεχική

24. Φινλανδική

Πινακίδα στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες γραμμένη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007)

 Το θεσμικό σύστημα της ΕΕ αποτελείται από:

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ε. Ένωση / Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση / SchoolForAll

Η ΕΕ: Τι ακριβώς είναι;

Ταξιδέψτε στην κάθε χώρα και δείτε τι τους αρέσει να τρώνε στην Τσεχική Δημοκρατία, πιο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Σλοβακία, μάθετε τα ονόματα μερικών φημισμένων Ολλανδών ζωγράφων και ακόμα πολλά περισσότερα!


Το παζλ της ΕΕ

Διαδραστικός χάρτης με τις χώρες της Ευρωζώνης.

Τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

QUIZ