Επιλέξτε ενότητα

Χάρτης της επίπεδης γης.

Η Γη αν και φαίνεται να έχει σχήμα σφαιρικό , στην πραγματικότητα δεν είναι τελείως σφαιρική (στρογγυλή).


Είναι συμπιεσμένη  στις κορυφές (πόλους) και διογκωμένη στη μέση (ισημερινός) .


Το σχήμα αυτό ονομάζεται γεωειδές.


Παλιότερα οι άνθρωποι  πίστευαν ότι η Γη  είναι επίπεδη,  στο κέντρο του Σύμπαντος  και ακίνητη.

Ο Γαλιλαίος το 16ο αιώνα θα είναι ο πρώτος που θα ανακαλύψει ότι η Γη "γυρίζει"

περιστροφή

περιφορά

υδρόγειος σφαίρα

Βόρειος Πόλος

Νότιος Πόλος

άξονας

Ισημερινός

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
Η γη ως ουράνιο σώμα

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

Kεφάλαιο 1
Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Το σχήμα της γης

Οι κινήσεις της γης

Η Γη κάνει ταυτόχρονα
δύο κινήσεις.

μία περιστροφή γύρω από τον (φανταστικό) άξονά της κάθε 24 ώρες και με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

και μία περιφορά γύρω από τον ήλιο που διαρκεί 365 ημέρες και 6 ώρες.

Αν προσθέσουμε αυτές τις 6 ώρες για 4 έτη προκύπτει (κάθε 4 χρόνια) μια επιπλέον μέρα (η 29η Φεβρουαρίου).

 Το έτος με τις 366 ημέρες ονομάζεται δίσεκτο.

Η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι κυκλική. Είναι ελλειπτική, μοιάζει δηλαδή με συμπιεσμένο κύκλο. Έτσι σε κάποια σημεία της πλησιάζει τον Ήλιο και σε άλλα απομακρύνεται από αυτόν.

Η αναπαράσταση της Γης σε σμίκρυνση γίνεται με τη μορφή σφαίρας που ονομάζεται υδρόγειος σφαίρα. Αυτή περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα και πάνω της απεικονίζεται ο χάρτης της Γης.

Το σχήμα της γης.

Περιστροφή και περιφορά της Γης (οπτικοποίηση)

Οι χώρες του κόσμου στην υδρόγειο σφαίρα

Προσομοιώσεις

Η περιστροφή του πλανήτη μας

ΧΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΠΟΛΟΙ & ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.(HD)

Βίντεο

Κεφάλαιο 1 - Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης from Stavroula Stamatopoulou

Γιάννης Σαλονικίδης

Κουίζ : Το σχήμα και οι κινήσεις της γης.

Κουίζ : Το σχήμα και οι κινήσεις της γης 2

QUIZ

Παρουσιάσεις

Άγγελος Χαραλάμπους

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Τετράδιο Εργασιών

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Γεωειδές: το σχήμα της Γης, που είναι συμπιεσμένο στις κορυφές και διογκωμένο στη μέση

Ελλειπτική τροχιά: η νοητή καμπύλη γραμμή που διαγράφει η Γη, καθώς κινείται γύρω από τον Ήλιο

Περιστροφή: η κίνηση της Γης γύρω από τον άξονά της

Περιφορά: η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο

  1. Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  3. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  4. Ο άξονας και η περιστροφή της γης Ημέρα και Νύχτα
  5. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
  6. Το ηλιακό μας σύστημα

       Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Η γη ως ουράνιο σώμα

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄: Το φυσικό περιβάλλον

7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

8.  Ωκεανοί και θάλασσες

9. Η ατμόσφαιρα

10. Οι κλιματικές ζώνες της Γης

11. Ζώνες βλάστησης

12. Το ανάγλυφο της Γης

13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

    Επαναληπτικό Β΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

18 . Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

19. Γλώσσες και θρησκείες

20. Η ζωή στην έρημο

21. Η ζωή στις πολικές περιοχές

22. Η ζωή στα τροπικά δάση

23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Επαναληπτικό Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

24. Η θέση της Ευρώπης

25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

27. Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες  δραστηριότητες

28. Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

29. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

30. Πολιτστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης   

31. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

35. Τα κράτη της Ασίας

36. Οι κάτοικοι της Ασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΙΑ


ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΦΡΙΚΗ


ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής


NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής


ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

44.  Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δ΄  ΕΝΟΤΗΤΑΣ


1.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη

α) Η Γη έχει σχήμα τέλειας σφαίρας Λ

β) Η περιστροφή της Γης διαρκεί 24 ώρες Σ

γ) Η περιφορά της Γης είναι η κίνηση γύρω από τον άξονά της Λ

δ) Ο άξονας της Γης είναι μια νοητή ευθεία γραμμή, που ενώνει τις δύο κορυφές της περνώντας από το κέντρο της Σ

ε) Το σχήμα της Γης λέγεται γεωειδές Σ


2. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της ομάδας Α με τις λέξεις ή φράσεις της ομάδας Β.

Άξονας - Ενώνει τις δύο κορυφές

Περιστροφή - Κίνηση γύρω από τον άξονα

Περιφορά - Κίνηση γύρω από τον Ήλιο

Τροχιά - Ελλειπτική


3. Συμπλήρωσε το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:

Το σχήμα της Γης δεν είναι τελείως σφαιρικό, αλλά παρουσιάζεται διογκωμένο στον Ισημερινό και συμπιεσμένο στις κορυφές. Η Γη εκτελεί ταυτόχρονα δυο κινήσεις. Μία κίνηση γύρω από έναν νοητό άξονα η οποία λέγεται περιστροφή και διαρκεί 24 ώρες και μία κίνηση γύρω από τον Ήλιο που λέγεται περιφορά και διαρκεί 365 ημέρες και 6 ώρες. Ο άξονας της Γης είναι μια νοητή γραμμή, που περνά από το κέντρο της και ενώνει τις δύο κορυφές της. Η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι ελλειπτική.


amaleo.gr

Τι ώρα είναι;

Δείτε την κίνηση της Γης μέσα στο διάστημα, σε βίντεο

Την κίνηση της Γης δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, αφού είμαστε πάνω της και ταξιδεύουμε μαζί της. Αν κάποιο έναστρο βράδυ, όμως, στήσουμε μία κάμερα προς τον ουρανό και την ρυθμίσουμε να παίρνει μόνη της φωτογραφίες κάθε 2-3 λεπτά για όλη την διάρκεια της νύχτας, τότε αν φτιάξουμε ένα βίντεο με όλες αυτές τις φωτογραφίες, θα καταλάβουμε την κίνησή της αφού θα βλέπουμε τον ουρανό να περιστρέφεται!

Όπως όταν είμαστε σ' ένα αυτοκίνητο που τρέχει και κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο: Ενώ κινούμαστε εμείς μέσα σε ένα ακίνητο τοπίο, νομίζουμε πως εμείς είμαστε ακίνητοι και το τοπίο "τρέχει"!

Η τεχνική αυτή ονομάζεται timelapse.

Το παρακάτω βίντεο, κάτω από τον ουρανό της Ναμίμπια, που έχει δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο είναι εντυπωσιακό!

Δείτε το σε προβολή HD και πλήρη οθόνη.

Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύκτα.

Γαία. Θεά!

Πλανήτης Γη από το Διάστημα

Η περιστροφή της Γης γίνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ή, αλλιώς, από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως την βλέπουμε στην απεικόνιση δορυφορικής φωτογραφίας.

Εννοείται πως δεν περιστρέφεται τόσο γρήγορα! Η γρήγορη κίνηση που βλέπουμε δίπλα είναι εντελώς λάθος! Στην πραγματικότητα η Γη κάνει μία πλήρη περιστροφή σε 24 ώρες, δηλαδή ούτε που καταλαβαίνουμε την περιστροφή, όταν την κοιτάζουμε (την κοιτάζουν, τέλος πάντων οι αστροναύτες...) από το διάστημα!
Αυτό σημαίνει πως, αν και για εμάς τα (περίπου) 1.650 χμ. την ώρα θεωρούνται ιλιγγιώδης ταχύτητα, στην πραγματικότητα η Γη ίσα που κινείται, αφού πρέπει να περάσουν 24 ώρες, για να έρθει στην ίδια θέση που βρίσκεται μια οποιαδήποτε στιγμή.

Και επειδή, βέβαια, είναι στρογγυλή, αυτό σημαίνει πως δεν τρέχουν όλοι οι άνθρωποι με 1.650 χμ/ώρα· μόνον όσοι βρίσκονται στον ισημερινό! Στους πόλους, για παράδειγμα, τρέχουν με 830 χμ/ώρα. 

(Άμα σας τρώει η περιέργεια, εμείς στην Ελλάδα τρέχουμε περίπου με 1.300 χμ./ώρα...)

Το παρακάτω κείμενο από το digitalzoot.

Τελικά η Γη γυρίζει γρήγορα ή αργά; 

Την απάντηση μπορεί να μας την δώσει ένα μυρμήγκι!
Αν περπατήσουμε με αργό ρυθμό μιαν απόσταση π.χ. 10 μέτρων, το μυρμήγκι θα πρέπει να τρέχει με τεράστια ταχύτητα –σύμφωνα με τα δικά του μεγέθη– για να περπατάει με την ταχύτητα που περπατάμε εμείς.

Έτσι και μ' εμάς!

Τα 1650 χμ. που διανύει η Γη σε μία ώρα, για εμάς είναι τεράστια ταχύτητα. Για την Γη, με το τεράστιο μέγεθός της, είναι υπερβολικά χαμηλή ταχύτητα.

Και γιατί δεν ζαλιζόμαστε με τόσο μεγάλη ταχύτητα;

Όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα αεροπλάνο που πετάει με 900 χμ/ώρα, μετακινούμαστε κι εμείς με την ίδια ταχύτητα. Τότε γιατί δεν καταλαβαίνουμε απολύτως τίποτα; Σηκωνόμαστε, περπατάμε, πίνουμε νερό, κι όλα αυτά ενώ πετάμε με τέτοια ταχύτητα!

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Γη. Επειδή "τρέχει" με σταθερή ταχύτητα χωρίς να ταράζεται σε λακκούβες, χωρίς να στρίβει και χωρίς να φρενάρει, "τρέχουμε" και εμείς μαζί της με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αφού βρισκόμαστε κολλημένοι επάνω της, γι' αυτό μας φαίνεται πως είναι ακίνητη.


Θα καταλαβαίναμε την κίνησή της, αν "φρέναρε" απότομα –έστω και ελάχιστα– για ένα μόνο δευτερόλεπτο...  (​Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε;)Μην το φαντάζεστε, καλύτερα...


Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Περιφορά λέγεται η κίνηση που κάνει η Γη γύρω από τον ήλιο.

Εννοείται πως τα παρακάτω μεγέθη γης και Ήλιου, αλλά και οι αποστάσεις μεταξύ τους, δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά.

Ας το δούμε με παράδειγμα:

Αν η Γη είχε μέγεθος όσο ένα μικρό όμικρον, σαν αυτό που βλέπετε μέσα στην παρένθεση (ο), τότε ο Ήλιος θα ήταν μία μπάλα ποδοσφαίρου περίπου 40 μέτρα μακριά...

Ή, αν κάνετε τον παραλληλισμό στην παραλία, την επόμενη φορά που θα πάτε:

Αν η Γη ήταν ένας χοντρός κόκκος άμμου, ο ήλιος θα ήταν ένα μπαλάκι του τένις, 12 μέτρα μακριά...


​Τότε, γιατί σχεδιάζουμε τον Ήλιο τόσο κοντά στην Γη;

Διότι αν τα σχεδιάζαμε σε σωστές αναλογίες, δεν θα μας έφτανε το μέγεθος της σελίδας (ή της οθόνης) για να βλέπαμε ικανοποιητικά και τα δύο ουράνια σώματα και να μπορούσαμε να εργαστούμε με αυτά.

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

QUIZ

sainia

Αν. Μελιόπουλος