Επιλέξτε ενότητα

εκτύπωσε χάρτες της Ευρώπης

30. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Θρησκείες Ευρώπης

Γλώσσες Ευρώπης

Από τη Βόρεια στη Μαύρη Θάλασσα

30.Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

More presentations from Angelos Haralabous

Παρουσιάσεις

  1. Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  3. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  4. Ο άξονας και η περιστροφή της γης Ημέρα και Νύχτα
  5. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
  6. Το ηλιακό μας σύστημα

       Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Η γη ως ουράνιο σώμα

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄: Το φυσικό περιβάλλον

7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

8.  Ωκεανοί και θάλασσες

9. Η ατμόσφαιρα

10. Οι κλιματικές ζώνες της Γης

11. Ζώνες βλάστησης

12. Το ανάγλυφο της Γης

13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

    Επαναληπτικό Β΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

18 . Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

19. Γλώσσες και θρησκείες

20. Η ζωή στην έρημο

21. Η ζωή στις πολικές περιοχές

22. Η ζωή στα τροπικά δάση

23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Επαναληπτικό Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

24. Η θέση της Ευρώπης

25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

27. Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες  δραστηριότητες

28. Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

29. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

30. Πολιτστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης   

31. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

35. Τα κράτη της Ασίας

36. Οι κάτοικοι της Ασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΙΑ


ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΦΡΙΚΗ


ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής


NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής


ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

44.  Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δ΄  ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Τετράδιο Εργασιών

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη


α) Όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα                            Λ

β) Οι ανακαλύψεις συνέβαλαν στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης             Σ

γ) Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε την Ευρώπη σε κοινωνικές αλλαγές        Σ

δ) Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι δημιούργημα του ελληνικού
και του ρωμαϊκού πολιτισμού                                                                             Σ

ε) Όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης έχουν την ίδια θρησκεία                                 Λ


2. Συγκέντρωσε πληροφορίες αναφορικά με παραδοσιακούς χορούς και μουσικά όργανα από τρεις χώρες της Ευρώπης της δικής σου επιλογής.

Χώρα -  Παρ. Χορός  - Μουσικό όργανο

Ελλάδα -  Τσάμικο  – Μπουζούκι

Ισπανία -  Φλαμένκο  - Ισπανική κιθάρα

Σκωτία -  Κέλτικος  – Γκάιντα

Ρωσία -  Καζάσκα  – Μπαλαλάικα


Δείτε επίσης:

http://www.musicportal.gr/europe/?lang=el


3. Οι κάτοικοι μερικών χωρών άλλων ηπείρων μιλούν ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Εξήγησε πώς συνέβη αυτό.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην εξάπλωση των ευρωπαϊκών γλωσσών έχει να κάνει με την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων, την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου (Αμερική) και την ίδρυση ευρωπαϊκών αποικιών σ’ εκείνες τις περιοχές.

Οι Άγγλοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι, κάθε φορά που κατακτούσαν μία καινούρια περιοχή και ίδρυαν μία νέα αποικία, επέβαλαν την γλώσσα τους στους ιθαγενείς. Ως αποτέλεσμα, η γλώσσα τους διαδόθηκε σε όλη την υδρόγειο.amaleo.eu