Επιλέξτε ενότητα

Σήμερα οι κάτοικοι της Γης φτάνουν τα 7.200.000.000 και είναι άνισα κατανεμημένοι στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα άλλες περιοχές του πλανήτη μας να είναι πυκνοκατοικημένες και άλλες να είναι αραιοκατοικημένες.

Χάρτης με τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες.

Αν ολόκληρη η γη ήταν ένα χωριό 100 κατοίκων , τι θα συναντούσαμε;

Δες εδώ ακόμα έναν παγκόσμιο “μετρητή” στα ελληνικά.

Το ρολόι του παγκόσμιου πληθυσμού.

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

Kεφάλαιο 18

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Πυκνότητα του παγκόσμιου πληθυσμού (χάρτης) Ο πληθυσμός του κόσμου το 2011 (χάρτης) Παρατηρούμε τις εικόνες και καταγράφουμε τους παράγοντες:

Στον παρακάτω πίνακα βλέπεις την εξέλιξη του πληθυσμού της γης.
Θα παρατηρήσεις ότι τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός αυξάνεται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Σε ποιους λόγους όμως οφείλεται αυτό;

Στον χάρτη μπορείς να δεις το ποσοστό του πληθυσμού ανά ήπειρο σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό , από το 1800 ως το 2050 (εκτίμηση). Πρόσεξε ιδιαίτερα το ποσοστό της Ευρώπης και της Αφρικής. Το πρώτο μειώνεται σημαντικά ενώ το δεύτερο αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς .
Ο παρακάτω χάρτης , δίνει μια εξήγηση για το λόγο που συμβαίνει αυτό.

Οι 10 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου , σε πληθυσμό.

Οι 10 πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου , με πληθυσμό
πάνω από 1.000.000.

Χάρτης με τον αριθμό γεννήσεων ανά γυναίκα. (Παιδιά ανά γυναίκα)

Στον χάρτη μπορείς να δεις την εξέλιξη του πληθυσμού ανά ήπειρο.

Χάρτης με τις  χώρες με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού. (2019)

Στον χάρτη μπορείς να δεις το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που κατοικεί σε κάθε ήπειρο και το μέγεθός της.

Στον χάρτη μπορείς να δεις την πυκνότητα του πληθυσμού ανά χώρα..

  Η ταχύτερη αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια οφείλεται:  

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται καθημερινά κατά  220.000 περίπου άτομα.

Σε 50 ημέρες θα έχουν προστεθεί 11.000.000 άνθρωποι , όσος περίπου και ο πληθυσμός της Ελλάδας.

Για να δηλώσουμε την κατανομή του πληθυσμού της Γη, χρησιμοποιούμε τον όρο πυκνότητα πληθυσμού. Η πυκνότητα δηλώνει τον αριθμό των κατοίκων που ανaλογούν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα πληθυσμού μιας χώρας διαιρούμε τους κατοίκους της με τη συνολική της έκταση.

 Έτσι υπάρχουν κράτη όπως το Μονακό, η Σιγκαπούρη, η Μάλτα που είναι πυκνοκατοικημένα με χιλιάδες κατοίκους ανά τ. χμ. ενώ άλλες χώρες όπως η Μογγολία, η Ναμίμπια και η Αυστραλία είναι αραιοκατοικημένες με λιγότερους από 3 κατοίκους ανά τ. Χμ.

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού προκαλεί σημαντικά προβλήματα όπως:

 Η αύξηση του πληθυσμού της Γης

Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας η αύξηση του πληθυσμού ήταν πάρα πολύ μικρή. Μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα πιθανόν να μην ξεπερνούσε το 10%. Μετά το 1750 άρχισε να αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια στη Γη κατοικούσαν περίπου 125.000 άτομα. Ο πληθυσμός αυτός αυξήθηκε σιγά-σιγά και έφθασε περίπου στα 3,3 εκατομμύρια πριν 25.000 χρόνια και στα 5,3 εκατομμύρια πριν 10.000 χρόνια. Στην αρχή του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο πληθυσμός ήταν 250 έως 300 εκατομμύρια. Ο παγκόσμιος πληθυσμός έφθασε στο ένα δισεκατομμύριο γύρω στο 1820, ενώ έφθασε στα δύο δισεκατομμύρια μόλις 110 χρόνια μετά, δηλαδή το 1930. Τέλος μέσα σε 46 μόνο χρόνια, το 1976, έφθασε στα τέσσερα δισεκατομμύρια, το 2000 ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια kai to 2022 ξεπέρασε το φράγμα των 8 δισ.

 Κατανομή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Γης

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Κατανομή πληθυσμού: φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται στην επιφάνεια της Γης


Πυκνότητα πληθυσμού: είναι ο αριθμός που φανερώνει πόσοι κάτοικοι αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής


  1. Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  3. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  4. Ο άξονας και η περιστροφή της γης Ημέρα και Νύχτα
  5. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
  6. Το ηλιακό μας σύστημα

       Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Η γη ως ουράνιο σώμα

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄: Το φυσικό περιβάλλον

7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

8.  Ωκεανοί και θάλασσες

9. Η ατμόσφαιρα

10. Οι κλιματικές ζώνες της Γης

11. Ζώνες βλάστησης

12. Το ανάγλυφο της Γης

13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

    Επαναληπτικό Β΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

18 . Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

19. Γλώσσες και θρησκείες

20. Η ζωή στην έρημο

21. Η ζωή στις πολικές περιοχές

22. Η ζωή στα τροπικά δάση

23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Επαναληπτικό Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

24. Η θέση της Ευρώπης

25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

27. Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες  δραστηριότητες

28. Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

29. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

30. Πολιτστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης   

31. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

35. Τα κράτη της Ασίας

36. Οι κάτοικοι της Ασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΙΑ


ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΦΡΙΚΗ


ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής


NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής


ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

44.  Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δ΄  ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Τετράδιο Εργασιών

1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

Γράψε «Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη στο

α) Η Αφρική είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ηπείρους Λ

β) Η Ιαπωνία είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη χώρα Σ

γ) Στην πολική ζώνη δεν κατοικούν καθόλου άνθρωποι Λ

δ) Ο πληθυσμός δεν κατανέμεται εξίσου σε όλη την επιφάνεια της Γης Λ

ε) Οι άνθρωποι θέλουν να κατοικούν σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές Σ


2. Παρατηρήστε τον παγκόσμιο γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης και εξετάστε αν η πυκνότητα του πληθυσμού μιας περιοχής εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους. Πού παρατηρείται η μεγαλύτερη πυκνότητα; Δικαιολογήστε τα συμπεράσματά σας.

Η μορφολογία του εδάφους είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του πληθυσμού μίας περιοχής. Ιδιαίτερα σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές και κυρίως στην βόρεια εύκρατη ζώνη, παρατηρείται μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού. Για παράδειγμα η πεδινή έκταση  της Κίνας , παραθαλάσσιες περιοχές της βόρειας εύκρατης ζώνης όπως Ιταλία, Αίγυπτος, Ινδία κλπ συγκεντρώνουν πολύ πληθυσμό.


3. Βρείτε πληροφορίες για την εξέλιξη του πληθυσμού της Γης χάρη στη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας.

Θνησιμότητα ονομάζεται η αναλογία ανάμεσα στον αριθμό των θανάτων και το σύνολο του πληθυσμού, σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Η μείωση του ποσοστού της θνησιμότητας, χάρη στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, οδήγησε στην αύξηση του πληθυσμού των ανθρώπων.

Παρουσιάσεις

didaskaleio

QUIZ

QUIZ

sainia.gr

Αν. Μελιόπουλος

QUIZ

Αν. Μελιόπουλος

Wordwall 1

Οι 10 μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες.

Τα κριτήρια με τα οποία οι άνθρωποι αποφασίζουν πού θα εγκατασταθούν είναι πολλά και συχνά άγνωστα. Γενικά πάντως, οι λόγοι που επηρεάζουν την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή μπορούν να χωριστούν σε:

Φυσικούς,

ιστορικούς και

Οικονομικούς

Πιο συγκεκριμένα οι λόγοι είναι:

  η πολιτική ή έλλειψη πολιτικής περιορισμού   των γεννήσεων από ένα κράτος

μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες.png