Επιλέξτε ενότητα Ενότητα Γ΄ Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου 
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε ενότητα

Σήμερα οι κάτοικοι της Γης φτάνουν τα 7.200.000.000 και είναι άνισα κατανεμημένοι στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα άλλες περιοχές του πλανήτη μας να είναι πυκνοκατοικημένες και άλλες να είναι αραιοκατοικημένες.

Χάρτης με τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες.

Παρατηρούμε τις εικόνες και καταγράφουμε τους παράγοντες:

Στον παρακάτω πίνακα βλέπεις την εξέλιξη του πληθυσμού της γης.
Θα παρατηρήσεις ότι τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός αυξάνεται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Σε ποιους λόγους όμως οφείλεται αυτό;

Στον χάρτη μπορείς να δεις το ποσοστό του πληθυσμού ανά ήπειρο σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό , από το 1800 ως το 2050 (εκτίμηση). Πρόσεξε ιδιαίτερα το ποσοστό της Ευρώπης και της Αφρικής. Το πρώτο μειώνεται σημαντικά ενώ το δεύτερο αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς .
Ο παρακάτω χάρτης , δίνει μια εξήγηση για το λόγο που συμβαίνει αυτό.

Οι 10 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου , σε πληθυσμό.

Οι 10 πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου , με πληθυσμό
πάνω από 1.000.000.

Χάρτης με τον αριθμό γεννήσεων ανά γυναίκα. (Παιδιά ανά γυναίκα)

Στον χάρτη μπορείς να δεις την εξέλιξη του πληθυσμού ανά ήπειρο.

Χάρτης με τις  χώρες με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού.

Αν ολόκληρη η γη ήταν ένα χωριό 100 κατοίκων , τι θα συναντούσαμε;

Δες εδώ ακόμα έναν παγκόσμιο “μετρητή” στα ελληνικά.

Στον χάρτη μπορείς να δεις το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που κατοικεί σε κάθε ήπειρο και το μέγεθός της.

Στον χάρτη μπορείς να δεις την πυκνότητα του πληθυσμού ανά χώρα..

  Η ταχύτερη αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια οφείλεται:  

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται καθημερινά κατά  220.000 περίπου άτομα.

Σε 50 ημέρες θα έχουν προστεθεί 11.000.000 άνθρωποι , όσος περίπου και ο πληθυσμός της Ελλάδας.

Το ρολόι του παγκόσμιου πληθυσμού.

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

Kεφάλαιο 18

Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Για να δηλώσουμε την κατανομή του πληθυσμού της Γη, χρησιμοποιούμε τον όρο πυκνότητα πληθυσμού. Η πυκνότητα δηλώνει τον αριθμό των κατοίκων που ανaλογούν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα πληθυσμού μιας χώρας διαιρούμε τους κατοίκους της με τη συνολική της έκταση.

 Έτσι υπάρχουν κράτη όπως το Μονακό, η Σιγκαπούρη, η Μάλτα που είναι πυκνοκατοικημένα με χιλιάδες κατοίκους ανά τ. χμ. ενώ άλλες χώρες όπως η Μογγολία, η Ναμίμπια και η Αυστραλία είναι αραιοκατοικημένες με λιγότερους από 3 κατοίκους ανά τ. Χμ.

Τα κριτήρια με τα οποία οι άνθρωποι αποφασίζουν πού θα εγκατασταθούν είναι πολλά και συχνά άγνωστα. Γενικά πάντως, οι λόγοι που επηρεάζουν την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή μπορούν να χωριστούν σε:

Φυσικούς,

ιστορικούς και

Οικονομικούς

Πιο συγκεκριμένα οι λόγοι είναι:

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού προκαλεί σημαντικά προβλήματα όπως:

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Κατανομή πληθυσμού: φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται στην επιφάνεια της Γης


Πυκνότητα πληθυσμού: είναι ο αριθμός που φανερώνει πόσοι κάτοικοι αναλογούν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής


 Η αύξηση του πληθυσμού της Γης

Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας η αύξηση του πληθυσμού ήταν πάρα πολύ μικρή. Μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα πιθανόν να μην ξεπερνούσε το 10%. Μετά το 1750 άρχισε να αυξάνεται με μεγάλο ρυθμό. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια στη Γη κατοικούσαν περίπου 125.000 άτομα. Ο πληθυσμός αυτός αυξήθηκε σιγά-σιγά και έφθασε περίπου στα 3,3 εκατομμύρια πριν 25.000 χρόνια και στα 5,3 εκατομμύρια πριν 10.000 χρόνια. Στην αρχή του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο πληθυσμός ήταν 250 έως 300 εκατομμύρια. Ο παγκόσμιος πληθυσμός έφθασε στο ένα δισεκατομμύριο γύρω στο 1820, ενώ έφθασε στα δύο δισεκατομμύρια μόλις 110 χρόνια μετά, δηλαδή το 1930. Τέλος μέσα σε 46 μόνο χρόνια, το 1976, έφθασε στα τέσσερα δισεκατομμύρια, ενώ το 2000 ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια…

Πυκνότητα του παγκόσμιου πληθυσμού (χάρτης) Ο πληθυσμός του κόσμου το 2011 (χάρτης)

Παρουσίαση

 Κατανομή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Γης