Επιλέξτε ενότητα Ενότητα Α΄ Η γη ως ουράνιο σώμα
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε ενότητα
Παράλληλοι κύκλοι Ισημερινός Βόρειο ημισφαίριο Νότιο  ημισφαίριο

Πρώτος μεσημβρινός

Ισημερινός Μεσημβρινοί

Πρώτος μεσημβρινός

Ανατολικό ημισφαίριο Δυτικό ημισφαίριο

Νότιος Πόλος

Ισημερινός

  Βόρειος Πόλος

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
Η γη ως ουράνιο σώμα

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

Kεφάλαιο 2
Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Μεσημβρινοί

Πόλοι

Ισημερινός -
παράλληλοι κύκλοι

Βόρειος Πόλος ονομάζεται το βορειότερο άκρο της Γης, ενώ το νοτιότερο άκρο ονομάζεται Νότιος Πόλος

Οι γραμμές (ημικύκλια) που ενώνουν το Βόρειο με το Νότιο Πόλο ονομάζονται μεσημβρινοί της Γης και είναι ίσοι μεταξύ τους.

Ως Πρώτος Μεσημβρινός έχει οριστεί ο μεσημβρινός που διέρχεται από αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στην Αγγλία και χωρίζει τη Γη σε δυτικό και ανατολικό ημισφαίριο.

Ξεκινώντας από τον 1ο μεσημβρινό χαράσσονται σε ίση απόσταση 180 ημικύκλια (μεσημβρινοί) προς τα ανατολικά και 180 προς τα δυτικά.

Εκτός από τους μεσημβρινούς στην υδρόγειο σφαίρα και στους χάρτες υπάρχουν οριζόντιες κυκλικές γραμμές που ονομάζονται παράλληλοι κύκλοι.

Οι παράλληλοι δεν είναι ίσοι μεταξύ τους.
Ο μεγαλύτερος παράλληλος είναι αυτός που περνάει από το μέσο της Γης και ονομάζεται
Ισημερινός.

Χωρίζει τη γη σε Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο.

Από τον Ισημερινό χαράσσονται 90 παράλληλοι κύκλοι προς το βόρειο πόλο και άλλοι 90 προς το νότιο πόλο της γης.

παραλ μεσημβρ. κύκλοι from jmokias
οι πόλοι, ο ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί.1 from atavar

Σουδίας Γιάννης

Παρουσιάσεις

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Ταξίδι στον Ισημερινό

Ο γεωγραφικός και ο μαγνητικός πόλος της γης

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 1

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 2

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 3

QUIZ

Προσομοιώσεις

Τετράδιο Εργασιών

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Ισημερινός: η φανταστική γραμμή που χωρίζει τη Γη σε δύο ημισφαίρια, το βόρειο και το νότιο

Μεσημβρινός: κάθε ημικύκλιο που ενώνει τους δύο πόλους της Γης

Πρώτος Μεσημβρινός: ο μεσημβρινός που χωρίζει τη Γη στο δυτικό και στο ανατολικό ημισφαίριο και περνά από το Γκρίνουιτς του Λονδίνου

Παράλληλος: ονομάζεται κάθε κύκλος παράλληλος προς τον Ισημερινό

Πόλοι: το βορειότερο και το νοτιότερο άκρο της Γης  1. Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  2. Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  3. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  4. Ο άξονας και η περιστροφή της γης Ημέρα και Νύχτα
  5. Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
  6. Το ηλιακό μας σύστημα

       Επαναληπτικό Α΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Η γη ως ουράνιο σώμα

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄: Το φυσικό περιβάλλον

7. Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

8.  Ωκεανοί και θάλασσες

9. Η ατμόσφαιρα

10. Οι κλιματικές ζώνες της Γης

11. Ζώνες βλάστησης

12. Το ανάγλυφο της Γης

13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

    Επαναληπτικό Β΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

18 . Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

19. Γλώσσες και θρησκείες

20. Η ζωή στην έρημο

21. Η ζωή στις πολικές περιοχές

22. Η ζωή στα τροπικά δάση

23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Επαναληπτικό Γ΄ Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : Οι ήπειροι

Η ΕYPΩΠH: H ταυτότητα της Eυρώπης

24. Η θέση της Ευρώπης

25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

27. Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες  δραστηριότητες

28. Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

29. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

30. Πολιτστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης   

31. Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

32. Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

33. Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

35. Τα κράτη της Ασίας

36. Οι κάτοικοι της Ασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΙΑ


ΑΦΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Αφρικής

37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΦΡΙΚΗ


ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής


NOTIA ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ταυτότητα της Nότιας Αμερικής

42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής


ΩΚΕΑΝΙΑ : Η ταυτότητα της Ωκεανίας

44.  Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Δ΄  ΕΝΟΤΗΤΑΣ


1. Βρες στον χάρτη της τάξης σου ανάμεσα σε ποιους μεσημβρινούς και σε ποιους παράλληλους κύκλους βρίσκεται η ευρωπαϊκή ήπειρος.

Η Ευρώπη βρίσκεται:

μεταξύ των μεσημβρινών 24°Δ και 68°Α
μεταξύ των παραλλήλων 34°Β και 82 °Β (Βικιπαιδεια)


2. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της ομάδας Α με τις λέξεις ή φράσεις της ομάδας Β.

Πρώτος Μεσημβρινός - Περνά από το αστεροσκοπείο του Γκρίνουϊτς

Ισημερινός - Χωρίζει τη Γη σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο

Βόρειο ημισφαίριο - Σε αυτό βρίσκεται η Ελλάδα

Νότιο ημισφαίριο - Σε αυτό βρίσκεται η Αυστραλία


3. Με τη βοήθεια του παγκόσμιου χάρτη της τάξης σου, πραγματοποίησε ένα νοερό ταξίδι κατά μήκος του Πρώτου Μεσημβρινού ξεκινώντας από τον Βορρά με κατεύθυνση προς τον Νότο. Γράψε από ποιες χώρες θα περάσεις.

Ξεκινώντας το ταξίδι μας, από τα Βόρεια της Ευρώπης, θα περάσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία και από τις χώρες της Αφρικής Αλγερία, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Γκάνα.

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 4

amaleo.eu