Επιλέξτε ενότητα Ενότητα Α΄ Η γη ως ουράνιο σώμα
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε ενότητα
Παράλληλοι κύκλοι Ισημερινός Βόρειο ημισφαίριο Νότιο  ημισφαίριο

Πρώτος μεσημβρινός

Ισημερινός Μεσημβρινοί

Πρώτος μεσημβρινός

Ανατολικό ημισφαίριο Δυτικό ημισφαίριο

Νότιος Πόλος

Ισημερινός

  Βόρειος Πόλος

ΕΝΟΤΗΤΑ Α :
Η γη ως ουράνιο σώμα

Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης

Kεφάλαιο 2
Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Μεσημβρινοί

Πόλοι

Ισημερινός -
παράλληλοι κύκλοι

Βόρειος Πόλος ονομάζεται το βορειότερο άκρο της Γης, ενώ το νοτιότερο άκρο ονομάζεται Νότιος Πόλος

Οι γραμμές (ημικύκλια) που ενώνουν το Βόρειο με το Νότιο Πόλο ονομάζονται μεσημβρινοί της Γης και είναι ίσοι μεταξύ τους.

Ως Πρώτος Μεσημβρινός έχει οριστεί ο μεσημβρινός που διέρχεται από αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στην Αγγλία και χωρίζει τη Γη σε δυτικό και ανατολικό ημισφαίριο.

Ξεκινώντας από τον 1ο μεσημβρινό χαράσσονται σε ίση απόσταση 180 ημικύκλια (μεσημβρινοί) προς τα ανατολικά και 180 προς τα δυτικά.

Εκτός από τους μεσημβρινούς στην υδρόγειο σφαίρα και στους χάρτες υπάρχουν οριζόντιες κυκλικές γραμμές που ονομάζονται παράλληλοι κύκλοι.

Οι παράλληλοι δεν είναι ίσοι μεταξύ τους.
Ο μεγαλύτερος παράλληλος είναι αυτός που περνάει από το μέσο της Γης και ονομάζεται
Ισημερινός.

Χωρίζει τη γη σε Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο.

Από τον Ισημερινό χαράσσονται 90 παράλληλοι κύκλοι προς το βόρειο πόλο και άλλοι 90 προς το νότιο πόλο της γης.

παραλ μεσημβρ. κύκλοι from jmokias
οι πόλοι, ο ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί.1 from atavar

Ταξίδι στον Ισημερινό

Ο γεωγραφικός και ο μαγνητικός πόλος της γης

Σουδίας Γιάννης

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 1

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Ισημερινός: η φανταστική γραμμή που χωρίζει τη Γη σε δύο ημισφαίρια, το βόρειο και το νότιο

Μεσημβρινός: κάθε ημικύκλιο που ενώνει τους δύο πόλους της Γης

Πρώτος Μεσημβρινός: ο μεσημβρινός που χωρίζει τη Γη στο δυτικό και στο ανατολικό ημισφαίριο και περνά από το Γκρίνουιτς του Λονδίνου

Παράλληλος: ονομάζεται κάθε κύκλος παράλληλος προς τον Ισημερινό

Πόλοι: το βορειότερο και το νοτιότερο άκρο της Γηςstintaxi.com

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 2

Κουίζ: Παράλληλοι και Μεσημβρινοί 3

Σουδίας Γιάννης

QUIZ

Προσομοιώσεις

Παρουσιάσεις

amaleo.gr