Επιλέξτε ενότητα
Φυσική Ε΄ Τάξης

Το ψηφιακό βιβλίο

όγκος,­ ογκομετρικό δοχείο, μάζα, ζυγός σύγκρισης, σταθμά, πυκνότητα , μίγμα, συστατικά, φυσική κατάσταση, στερεή, υγρή, αέρια, ετερογενές μίγμα, ομογενές μίγμα, διάλυμα, διαλύτης, διαλυμένη ουσία, ίζημα , ενέργεια, μορφές ενέργειας, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, χημική ενέργεια, φωτεινή ενέργεια, θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, υποβάθμιση ενέργειας, διατήρηση ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, μεταφορά ενέργειας, πηγές ενέργειας, ενεργειακό περιεχόμενο τροφών­­ , διατροφή, διατροφική πυραμίδα, πυραμίδα δραστηριοτήτων, τροφή, δόντια, κοπτήρες, κυνόδοντες, προγόμφιοι, γομφίοι, μύλη, νεογιλά δόντια, μόνιμα δόντια, ρίζα, αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστεΐνη , πολφός, αιμοφόρα αγγεία , θερμοκρασία, θερμότητα, θερμότητα, θερμόμετρο, κλίμακα Celcius, ενέργεια, ροή θερμότητας, ψύξη, διαστολή, συστολή, φυσική κατάσταση, στερεό, υγρό, αέριο, τήξη, πήξη, εξάτμιση, επιφάνεια, συμπύκνωση, υγροποίηση, βρασμός, θέρμανση , ηλεκτρισμός, ηλεκτρόνιο, ηλεκτροσκόπιο, έλξη, άπωση, ασφάλεια, ηλεκτρικό φορτίο, πόλος, λυχνιολαβή, λαμπάκι, διακόπτης, μπαταρία, αγωγός, επαφή, μονωτής, ηλεκτρικό ρεύμα, κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα, σύνδεση, παράλληλη σύνδεση λαμπτήρων, δίκτυο της ΔΕΗ, ηλεκτρικές συσκευές, σύμβολα στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος , φωτεινή πηγή, διάδοση, ευθύγραμμα, φωτεινή ακτίνα, διαφανές σώμα, ημιδιαφανές σώμα, αδιαφανές σώμα, σκιά, καθρέπτης, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση, ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, σκουρόχρωμες επιφάνειες, ταλάντωση, ηχητική πηγή, διάδοση του ήχου, ηχητικό κύμα, ανάκλαση, ηχώ, απορρόφηση, αφτί, πτερύγιο, θόρυβος, ηχορρύπανση, ηχομόνωση, ηχοπροστασία , ταχύτητα, χρόνος, απόσταση, κίνηση, κινητό, δύναμη, αλλαγή κινητικής κατάστασης, αύξηση της ταχύτητας, μείωση της ταχύτητας, αλλαγή κατεύθυνσης, μόνιμη παραμόρφωση, προσωρινή παραμόρφωση, δύναμη με επαφή, δύναμη απο απόσταση, βάρος, μάζα, ηλεκτρικές δυνάμεις, μαγνητικές δυνάμεις, ελατήριο, κλίμακα, δυναμόμετρο, τριβή, αντίσταση, φθορά, εμβαδόν, είδος επιφάνειας, επιθυμητή τριβή, ανεπιθύμητη τριβή, τραχεία επιφάνεια, λιπαντικά

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης –  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ


ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ (να μη διδαχθεί)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φύλλο εργασίας 5: Τροφές και ενέργεια (σελ. 51-54) (Μεταφέρεται στην ενότητα Πεπτικό σύστημα )

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φύλλο εργασίας 1: Ισορροπημένη διατροφή (σελ. 56-58)   (να μη διδαχθεί)

Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής (σελ. 59-63)  (Αφαιρείται η σελίδα 62 και
η εργασία 2 της σελ. 63)

Φύλλο εργασίας 3: Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται (σελ. 64-67) (Αφαιρείται το πείραμα της σελ. 65, αλλά επισημαίνεται από τον εκπαιδευτικό ηχρησιμότητα του σάλιου. )

Φύλλο εργασίας 4. Τροφές και ενέργεια (σελ. 51-54) (Μεταφορά από την ενότητα της «Ενέργειας».)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100) (να μη διδαχθεί)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μεταφέρεται στην Στ΄ τάξη

Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)  (να μη διδαχθεί)

Φύλλο εργασίας 2: Οι δυνάμεις (σελ. 164-168)   (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168 )

Φύλλο εργασίας 3: Η Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση (σελ. 169-173) (Αφαιρούνται οι σελ. 172-173)

1.Υλικά σώματα 1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 2. ΜΙΓΜΑΤΑ 2. Μίγματα

1. Δομή της ύλης

2. Ιδιότητες των υλικών σωμάτων

1. Μελετώντας τα μίγματα

2. Διαλύματα

3.Ενέργεια 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή

2. Αποθήκες ενέργειας

3. Τροφές και ενέργεια

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.Πεπτικό σύστημα 5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής

2. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

3. Ισορροπημένη διατροφή

1. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έwοιες διαφορετικές

2. Τήξη - Πήξη

3. Εξάτμιση, Βρασμός και Υγροποίηση

4. Διαστολή - Συστολή

5.Θερμότητα 6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 6.Ηλεκτρισμός

1. Ηλεκτρόνια: Διαρκώς σε κίνηση

2. Το ηλεκτρικό κύκλωμα

3. Αγωγοί και μονωτές

4. Ηλεκτρικές πηγές

5. Διακόπτης

6. Ηλεκτρικές συσκευές

7. Ηλεκτρικό ρεύμα, μία επικίνδυνη υπόθεση

7. ΦΩΣ

1. Διάδοση του φωτός

2. Φως και υλικά σώματα

3. Ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του φωτός

7.Φως 8. ΗΧΟΣ

1. Ταχύτητα

2. Δύναμη

3. Τριβή

4. Πίεση

8.Ήχος

1. Πώς παράγεται ο ήχος;

2. Πώς διαδίδεται ο ήχος;

3. Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου

4. Το αφτί

5. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

9.Μηχανική - Α΄ μέρος

Τετράδιο Εργασιών

1. Όγκος  

2. Μάζα  

3. Πυκνότητα

Τετράδιο Εργασιών

1. Μελετάμε τα μίγματα  

2. Μελετάμε τα διαλύματα

Τετράδιο Εργασιών

1. Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα  

2. Η ενέργεια αποθηκεύεται  

3. Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή  

4. Η ενέργεια υποβαθμίζεται  

5. Τροφές και ενέργεια   


Τετράδιο Εργασιών

1. Ισορροπημένη διατροφή

2. Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής  

3. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται  

  


Τετράδιο Εργασιών

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Τετράδιο Εργασιών

1. Στατικός ηλεκτρισμός  

2. Το ηλεκτροσκόπιο  

3. Πότε ανάβει το λαμπάκι;

4. Ένα απλό κύκλωμα  

5. Το ηλεκτρικό ρεύμα  

6. Αγωγοί και μονωτές  

7. Ο διακόπτης  

8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση;  

9. Ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση

Τετράδιο Εργασιών

1. Διάδοση του φωτός  

2. Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα  3. Φως και σκιές  

4. Ανάκλαση και διάχυση του φωτός  

5. Απορρόφηση του φωτός  

Τετράδιο Εργασιών

1. Πώς παράγεται ο ήχος  

2. Διάδοση του ήχου  

3. Ανάκλαση του ήχου  

4. Απορρόφηση του ήχου  

5. Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας  

6. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

Τετράδιο Εργασιών

1. Η ταχύτητα  

2. Οι δυνάμεις

3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση  

4. Πώς μετράμε τη δύναμη

5. Τριβή: μία σημαντική δύναμη  

6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

8. Η πίεση

9. Η υδροστατική πίεση  

10. Η ατμοσφαιρική πίεση  


Τετράδιο εργασιών

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ (μεταφέρεται στην ΣΤ΄ τάξη)