Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 5ο Θερμότητα

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΦΕ5: Βρασμός

Βρασμός ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής ενός υγρού σε αέριο απ’ όλη τη μάζα του, όταν παίρνει ενέργεια.

Η θερμοκρασία στην οποία βράζει ένα υγρό ονομάζεται θερμοκρασία βρασμού

Η θερμοκρασία βρασμού αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα του υγρού και διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια του βρασμού.

Η θερμοκρασία βρασμού μπορεί να επηρεαστεί από:

προσμείξεις μέσα στο υγρό

  την πίεση που επικρατεί πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.
(το υψόμετρο)

Με το μικρόκοσμο εξηγώ... Την εξάτμιση, το βρασμό, την υγροποίηση

ΒΡΑΣΜΟΣ

Εξάτμιση και βρασμός

Εκπαιδευτικό Video για τις ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΒΡΑΣΜΟΥ

Παρουσιάσεις

QUIZ

Στον βρασμό έχουμε τη δημιουργία φυσσαλίδων σ' όλη τη μάζα του υγρού, ενώ στην εξάτμιση έχουμε διαφυγή αερίων μόνο από την ελεύθερη επιφάνειά του.

Στον βρασμό το υγρό πρέπει να θερμανθεί και να φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, ενώ η εξάτμιση γίνεται ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του.

Παρατηρώντας τις θερμοκρασίες βρασμού μπορείς να καταλάβεις γιατί κάποιες ουσίες βρίσκονται στη φύση πάντοτε σε αέρια μορφή, ενώ κάποιες άλλες είναι πολύ δύσκολο να τις μετατρέψουμε σε αέριο.

Διαφορά βρασμού - εξάτμισης


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Επανάληψη