Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 9ο Μηχανική Β΄ μέρος (μεταφέρεται στην ΣΤ΄ τάξη)

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

ΦΕ1. Η ταχύτητα   (έχει αφαιρεθεί από την ύλη)

ΦΕ2. Οι δυνάμεις (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168)

ΦΕ3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση (Αφαιρούνται οι σελ. 172-173)

ΦΕ4. Πώς μετράμε τη δύναμη

ΦΕ5. Τριβή: μία σημαντική δύναμη  

ΦΕ6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

ΦΕ7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

ΦΕ8. Η πίεση

ΦΕ9. Η υδροστατική πίεση  

ΦΕ10. Η ατμοσφαιρική πίεση

Επανάληψη Μηχανική  

Επανάληψη στην μηχανική

Επαναληπτικό φυλλάδιο στην μηχανική

ΠΗΓΗ: e-mathima

Γλωσσάρι...


Ταχύτητα ονομάζεται το φυσικό μέγεθος που μας πληροφορεί για την απόσταση που διανύει ένα κινητό στη μονάδα του χρόνου.

• Τις δυνάμεις δεν μπορούμε να τις δούμε. Καταλαβαίνουμε ότι ασκούνται από τα αποτελέσματά τους.

Δυναμόμετρα είναι τα όργανα που χρησιμοποιούμε, για να μετράμε τις δυνάμεις.

Βάρος ονομάζουμε τη δύναμη την οποία ασκεί η Γη στα σώματα.

Τριβή ονομάζουμε τη δύναμη, η οποία αντιστέκεται στην κίνηση ενός σώματος που γλιστρά πάνω σ' ένα άλλο.

Πίεση υπάρχει στα σώματα λόγω των δυνάμεων που ασκούνται σ´ αυτά.

Υδροστατική ονομάζουμε την πίεση που δημιουργείται στα υγρά λόγω του βάρους τους.

Ατμοσφαιρική ονομάζουμε την πίεση που δημιουργείται στον αέρα λόγω του βάρους του.

Με μια ματιά...


• Η ταχύτητα είναι το φυσικό μέγεθος που μας πληροφορεί πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση ενός σώματος.

Μία δύναμη μπορεί…

  να αλλάξει την κινητική κατάσταση ενός σώματος, δηλαδή να αυξήσει ή να μειώσει την την ταχύτητά του ή

    να αλλάξει την κατεύθυνση της κίνησής του.  

   να παραμορφώσει ένα σώμα μόνιμα ή προσωρινά.

• Οι δυνάμεις ασκούνται με επαφή ή από απόσταση.

Τις δυνάμεις δεν τις βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτές ασκούνται από τα αποτελέσματά τους.

• Η δύναμη που η Γη ασκεί στα σώματα ονομάζεται βάρος.

• Αντίθετα με τη μάζα των σωμάτων που είναι πάντα ίδια, το βάρος των σωμάτων μεταβάλλεται ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της Γης.

• Η τριβή είναι μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση των σωμάτων.

• Λόγω των δυνάμεων που ασκούνται στα σώματα δημιουργείται πίεση.

• Η πίεση που δημιουργείται στα υγρά και στα αέρια λόγω του βάρους τους ονομάζεται υδροστατική και ατμοσφαιρική αντίστοιχα.

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης