Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 1ο : ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΦΕ 3 - Πυκνότητα

Τα υλικά σώματα που μας περιβάλλουν έχουν διαφορετικά μεγέθη, χρώματα, σχήματα. Για την μελέτη τους χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες που έχουν.


Οι κύριες ιδιότητες των υλικών σωμάτων είναι:

- ο όγκος

- η μάζα

- η πυκνότητα

Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας στη μονάδα του όγκου .

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του σώματος.

 Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το πόσο πυκνή είναι η ύλη ενός σώματος ή ενός υλικού.

είναι το κιλό ανά κυβικό μέτρο(kgr/m3).

Αρκετά συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το
γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό,( gr/cm3ή gr/ml)

τα σώματα με τη μεγαλύτερη πυκνότητα

αποτελούνται από μόρια με μεγαλύτερη μάζα ή

από μόρια που βρίσκονται πιο κοντά το ένα στο άλλο.

Δες παρακάτω όλα τα κυβάκια. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα
είναι ο χρυσός , γιατί έχει τη μεγαλύτερη μάζα (19.3 gr) στον ίδιο όγκο.

τα στερεά σώματα έχουν πιο μεγάλες πυκνότητες από τα υγρά και αυτά από τα αέρια, ακριβώς λόγω των αποστάσεων των μορίων τους

Παρατήρησε την πυκνότητα των σωμάτων που δίνονται στον πίνακα. Ποια υλικά σώματα έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα; Τα υγρά, τα στερεά ή τα αέρια;

Πυκνότητα, Πείραμα 1ο

Πυκνότητα, Συμπέρασμα

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ - Eureka (Mεταγλωττισμένο)

Πυκνότητα, Πείραμα 2ο

Προσομοίωση: πυκνότητα - όγκος

Παρουσιάσεις

Πολλές φορές θα δούμε να υπάρχουν σώματα που έχουν
τον
ίδιο όγκο αλλά διαφορετική μάζα.

Ένας χάρτινος κύβος και ένας γυάλινος κύβος που έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος, έχουν διαφορετική μάζα.

Aν τους ζυγίσουμε Θα διαπιστώσουμε ότι
ο γυάλινος κύβος είναι βαρύτερος του χάρτινου.

Χάρτινος κύβος

Μικρή πυκνότητα

Μεγάλη πυκνότητα

Μεγάλη πυκνότητα

Γυάλινος κύβος

Ορίζεται από το πηλίκο της μάζας του ανά μονάδα όγκου.

πυκνότητα = μάζα : όγκος

Μέτρηση πυκνότητας

Συνήθως τα στερεά έχουν μεγαλύτερες πυκνότητες από τα υγρά και τα αέρια.

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας

QUIZ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

7.ΠυκνότηταΕΠΟΠΤΙΚΟ.pdf from Dimitra Mylonaki
3. Πυκνότητα.pptx from karman130

Κίνηση μορίων στα στερεά

Κίνηση μορίων στα υγρά

Κίνηση μορίων στα αέρια

Ανάμεσα στα 4 σώματα μεγαλύτερη πυκνότητα έχει το Γ,
διότι έχει την ίδια μάζα (1kg) σε μικρότερο όγκο .

μαζα ογκος πυκνοτητα from Γιάννης Ούρδας

Υλικά σώματα / SchoolForAll


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ύλη - Δομή της ύλης

ΦΕ1: ΟΓΚΟΣ

ΦΕ2: ΜΑΖΑ

ΦΕ3: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

   Επανάληψη στα υλικά σώματα