Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 9ο Μηχανική  (μεταφέρεται στην ΣΤ΄ τάξη)

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

ΦΕ6: Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

Από τι εξαρτάται η τριβή;

Η τριβή εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται.

Λείες επιφάνειες αναπτύσσουν μικρή τριβή ενώ

επιφάνειες που έχουν προεξοχές ή είναι τραχιές αναπτύσσουν μεγαλύτερη τριβή .

Λεία επιφάνεια Τραχιά επιφάνεια Μεγάλη τριβή Μικρή τριβή Στη λεία επιφάνεια ο κύλινδρος πηγαίνει μακρύτερα.

Από τι εξαρτάται η τριβή;

Η τριβή εξαρτάται από το βάρος του σώματος που γλιστρά πάνω σε μια επιφάνεια.

Η τριβή αυξάνεται, όταν αυξάνεται το βάρος του σώματος που κινείται σε μια επιφάνεια. (διπλάσιο βάρος – διπλάσια τριβή)

Στις παρακάτω εικόνες η τριβή που αναπτύσσεται όταν προσπαθούμε να κινήσουμε ένα σώμα διπλάσιου βάρους είναι διπλάσια, γι αυτό χρειάζεται διπλάσια δύναμη.

Από τι ΔΕΝ εξαρτάται η τριβή;

 Η τριβή δεν εξαρτάται από το μέγεθος της επιφάνειας (εμβαδόν) των επιφανειών που τρίβονται.

Στις παρακάτω εικόνες η τριβή είναι ίδια είτε προσπαθούμε να κινήσουμε το κουτί με τη μικρή είτε με τη μεγάλη πλευρά του.

Στα δύο κυβάκια , τα οποία έχουν το ίδιο βάρος (50Ν) , χρειάζεται να ασκήσουμε την ίδια δύναμη προκειμένου να τα μετακινήσουμε.

Η τριβή δεν εξαρτάται από το μέγεθος της επιφάνειας (εμβαδόν) των επιφανειών που τρίβονται.

Με όποια από τις τρεις έδρες κι αν τοποθετήσουμε το κουτί, χρειάζεται να ασκήσουμε την ίδια δύναμη προκειμένου να το μετακινήσουμε.

Ο παραπάνω κανόνας ΔΕΝ ισχύει μόνο στην περίπτωση που κάποιο σώμα “βυθίζεται” μέσα στο άλλο. Τότε η τριβή αυξάνεται πολύ. (Εικόνα δίπλα)

Από τι δεν εξαρτάται η τριβή;

  Η τριβή δεν εξαρτάται από την ταχύτητα των επιφανειών που τρίβονται.

Μάζες και ελατήρια

Ισορροπία ροπών

Δυνάμεις και κίνηση

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά

Παρουσιάσεις

QUIZ

ΦΕ1. Η ταχύτητα   (έχει αφαιρεθεί από την ύλη)

ΦΕ2. Οι δυνάμεις (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168)

ΦΕ3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση (Αφαιρούνται οι σελ. 172-173)

ΦΕ4. Πώς μετράμε τη δύναμη

ΦΕ5. Τριβή: μία σημαντική δύναμη  

ΦΕ6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

ΦΕ7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

ΦΕ8. Η πίεση

ΦΕ9. Η υδροστατική πίεση  

ΦΕ10. Η ατμοσφαιρική πίεση

Επανάληψη Μηχανική