Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 5ο Θερμότητα

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Το φαινόμενο της διαστολής και της συστολής κάνει την εργασία των μηχανικών κατά τη σχεδίαση των κατασκευών πολύ δύσκολη.

Οι μηχανικοί πρέπει να φροντίσουν, ώστε οι κατασκευές τους να αντέχουν την αλλαγή του σχήματος, όταν αλλάζει η θερμοκρασία στο περιβάλλον.

Στις γέφυρες αφήνονται κενά, ώστε με τη συστολή και διαστολή των υλικών κατασκευής τους, να μην καταστρέφονται.

ΦΕ6: Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Τα στερεά σώματα όταν θερμαίνονται, δηλαδή όταν παίρνουν ενέργεια, μεγαλώνουν σε όλες τους τις διαστάσεις .


Τότε λέμε ότι διαστέλλονται


Την αύξηση του όγκου ενός σώματος όταν θερμαίνεται (όταν παίρνει ενέργεια) την ονομάζουμε διαστολή,

Διαστολή των στερεών.  Eureka!

ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά: διαστολή

Διαστολή - Ζεσταίνω το αλουμινόχαρτο

Τήξη - πήξη (εκπαιδευτική τηλεόραση)

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

Παρουσιάσεις

Η σφαίρα θερμαίνεται και διαστέλλεται και δεν χωράει πλέον στο δαχτυλίδι.

Τα σύρματα της ΔΕΗ είναι περισσότερο τεντωμένα τον χειμώνα, γιατί το χειμώνα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και τα σύρματα συστέλλονται.

Αντίθετα , όταν τα στερεά σώματα ψύχονται, δηλαδή όταν χάνουν ενέργεια, μικραίνουν σε όλες τους τις διαστάσεις .


Τότε λέμε ότι συστέλλονται


Την μείωσση του όγκου ενός σώματος όταν ψύχεται (όταν χάνει ενέργεια) την ονομάζουμε συστολή,

Τα σύρματα μεγαλώνουν σε μήκος και δεν είναι τεντωμένα (διαστολή)

Τα σύρματα μικραίνουν  σε μήκος και είναι τεντωμένα (συστολή)

Οι δυνάμεις διαστολής μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση στις σιδηροτροχιές κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.

Πριν πολλά χρόνια   αυτό αντιμετωπίστηκε με την ύπαρξη διάκενων μεταξύ των σιδηροτροχιών. Αυτά τα διάκενα προκαλούσαν ταλαντώσεις του τρένου που είχε σαν αποτέλεσμα οι επιβάτες να ζαλίζονται στο ταξίδι.

Σήμερα στα διάκενα τοποθετούν κατάλληλο υλικό ώστε να διαστέλλεται ελάχιστα.Τέτοια διάκενα χρησιμοποιούνται και στις γέφυρες.

Στις μεταλλικές γέφυρες υπάρχουν οι οδοντωτοί σύνδεσμοι διαστολής,για να αποφύγει  η γέφυρα τη ζημιά από τις δυνάμεις διαστολής

 Οι μεταβολές στις διαστάσεις μερικές φορές είναι εντυπωσιακές.
Ο πύργος του Άιφελ, για παράδειγμα, μπορεί να... ψηλώσει κατά 15 εκατοστά μια πολύ ζεστή μέρα, ενώ ένα αεροπλάνο μπορεί να αλλάξει διαστάσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης!
Το μήκος της εντυπωσιακής κρεμαστής γέφυρας που ενώνει το Ρίο με το Αντίρριο είναι 2250 μέτρα στους 25 οC. Η θερμοκρασία της γέφυρας μπορεί να κυμαίνεται από –5 έως +40 οC κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Η γέφυρα μπορεί να διασταλεί συνολικά κατά 130 εκατοστά!

Η γέφυρα του Ρίο μπορεί να διασταλεί συνολικά κατά 130 εκατοστά!


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

QUIZ

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Επανάληψη