Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 3ο : Ενέργεια

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τα σώματα που περιέχουν αποθηκευμένη ενέργεια, την οποία μπορούν να  απελευθερώσουν, για να χρησιμοποιηθεί σε μία άλλη μορφή ονομάζονται
πηγές ενέργειας ή αποθήκες ενέργειας.

ΦΕ2: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

 Η ενέργεια στο σύμπαν δεν παράγεται από το

μηδέν και δεν εξαφανίζεται.

Μετατρέπεται όμως διαρκώς από μία μορφή σε

μία άλλη και αποθηκεύεται στα σώματα σε

διάφορες μορφές.

Η συνολική ενέργεια διατηρείται.

ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχεδόν όλη η ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την ακτινοβολία του Ήλιου.

Με διαφορετικά «πρόσωπα», με διαφορετικές μορφές,  ένα μέρος της ενέργειας που ακτινοβολεί ο Ήλιος,  αποθηκεύεται στη Γη σε διάφορες «αποθήκες» ενέργειας,  που τις ονομάζουμε πηγές ενέργειας.


Πηγές ενέργειας αποτελούν: ο Ήλιος, τα τρόφιμα, το  

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, οι ορυκτοί άνθρακες, η  

βιομάζα, ο άνεμος και το νερό.

 Στις πηγές ενέργειας δεν δημιουργείται ενέργεια

αλλά μετατρέπεται μια μορφή ενέργειας σε κάποια άλλη,

ώστε να είναι χρήσιμη στον άνθρωπο.

 π.χ. Η μπαταρία είναι μια πηγή ενέργειας.

Σε αυτήν αποθηκεύεται  χημική ενέργεια και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η γεννήτρια μετατρέπει τη χημική ενέργεια (του πετρελαίου που καίει) σε ηλεκτρική.

Xημική ενέργεια (σπίρτο): Aπελευθερώνεται ως  θερμική και  φωτεινή ενέργεια

Μάθε για τις ανανεώσιμες πηγές και για την εξοικονόμηση ενέργειας

η ενέργεια αποθηκεύεται

Μορφές
ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

Παρουσιάσεις

QUIZ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Wordwall 6

Wordwall 7

Wordwall 8

Wordwall 9

Wordwall 10

Wordwall 11

Wordwall 12

Wordwall 13

Wordwall 14

Wordwall 15

Τετράδιο Εργασιών

9.Η ενέργεια αποθηκεύεται.pdf from Dimitra Mylonaki


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

ΦΕ1: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΦΕ2: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

ΦΕ3: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΟΡΦΗ

ΦΕ4: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

ΦΕ5: ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Μεταφέρεται στην ενότητα Πεπτικό σύστημα )

Επανάληψη

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ