Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 5ο Θερμότητα

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΦΕ4: Εξάτμιση και συμπύκνωση

Εξάτμιση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα υγρό απορροφά θερμότητα και μέρος του υγρού ή και ολόκληρη η ποσότητά του μετατρέπεται σε αέριο.

Η εξάτμιση γίνεται μόνο από την επιφάνειά του υγρού.

Η ταχύτητα της εξάτμισης ενός υγρού αυξάνεται με:

Την αύξηση της θερμοκρασίας

Τη μείωση της πίεσης

Την αύξηση της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού

Την παρουσία ρευμάτων (αέρα) που απομακρύνουν τους ατμούς του υγρού από την επιφάνειά του.

Εξάτμιση νερού

Εξάτμιση: Τα  μαλλιά μας στεγνώνουν  πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιούμε το πιστολάκι , γιατί ο ζεστός αέρας παρέχει περισσότερη θερμότητα στο νερό που υπάρχει στα μαλλιά, με αποτέλεσμα να εξατμίζεται πιο γρήγορα.

Συμπύκνωση ή υγροποίηση ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής ενός αέριου σώματος σε υγρό, όταν δίνει θερμότητα.

Η υγροποίηση ενός αερίου διευκολύνεται από

Τη μείωση της θερμοκρασίας

Την αύξηση της πίεσης

Συμπύκνωση ή υγροποίηση έχουμε όταν τα σύννεφα χάνουν θερμότητα (ψύχονται), μετατρέπονται σε νερό (βροχή)

Εξάτμιση - Συμπύκνωση

Εξάτμιση - Συμπύκνωση

Ο κύκλος του νερού

ΕΞΑΤΜΙΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Με το μικρόκοσμο εξηγώ... Την εξάτμιση, το βρασμό, την υγροποίηση

Ο κύκλος του νερού (εκπαιδευτική τηλεόραση)

Η συμπύκνωση (υγροποίηση)

Δείτε πόσο γρήγορα εξατμίζεται το βραστό νερό στους -40 βαθμούς Κελσίου και πώς υγροποιείται ταυτόχρονα, λόγω του φοβερού κρύου, σχηματίζοντας ένα θεαματικό σύννεφο

Παρουσιάσεις

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

QUIZ

Τον χειμώνα, όταν έξω κάνει κρύο, τα τζάμια θαμπώνουν, γιατί στην κρύα επιφάνεια του τζαμιού συμπυκνώνονται οι υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα.


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Επανάληψη