Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 5ο Θερμότητα

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Μία βασική ιδιότητα των σωμάτων, την οποία αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, είναι η φυσική τους κατάσταση.


Άλλα σώματα είναι στερεά, άλλα υγρά και άλλα αέρια.


Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, ένα υλικό μπορεί να είναι σε στερεή, υγρή ή αέρια φυσική κατάσταση.


Τα πετρώματα και τα μέταλλα στην επιφάνεια της Γης είναι στερεά. Στο εσωτερικό της Γης όμως, όπου οι συνθήκες είναι διαφορετικές, τα ίδια υλικά βρίσκονται σε υγρή φυσική κατάσταση.

Ένα από τα υλικά που αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση γύρω μας είναι το νερό.


Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, το νερό από υγρό γίνεται στερεό.


Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, ο πάγος λιώνει, δηλαδή η φυσική κατάσταση του νερού αλλάζει πάλι.


Νερό στη φύση υπάρχει και σε αέρια μορφή. Ο αέρας που μας περιβάλλει περιέχει υδρατμούς, νερό σε αέρια μορφή.

Η μετατροπή των στερεών σε υγρά ονομάζεται τήξη

Η μετατροπή ενός υγρού σε στερεό, ονομάζεται πήξη .

ΦΕ3:Τήξη και Πήξη

Με τον μικρόκοσμο εξηγώ: Τήξη και πήξη

ΤΗΞΗ - ΠΗΞΗ

Τήξη μετάλλου σε δοκιμαστικό σωλήνα

Τήξη γυαλιού

Φτιάχνοντας το αλογάκι της Ferrari με γυαλί.

Παρουσιάσεις

QUIZ

Μία από τις βασικές ιδιότητες των σωμάτων την οποία
μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, είναι η
φυσική τους , κατάσταση.

Στις τρεις παρακάτω εικόνες έχουμε νερό.

Ποια είναι η διαφορά τους;

Υπάρχει διαφορά στη φυσική τους κατάσταση.0O C

Τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, για να δροσιστούμε, βάζουμε παγάκια στο ποτήρι με το νερό μας. Καθώς το νερό είναι θερμότερο από τον πάγο, ρέει θερμότητα από το νερό προς τα παγάκια. Ο πάγος απορροφά θερμότητα και λιώνει, από στερεός γίνεται υγρός.0O C0O C


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Επανάληψη  

Κάθε στερεό σώμα μετατρέπεται σε υγρό σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, η οποία ονομάζεται θερμοκρασία τήξης.

Το σώμα απορροφά θερμότητα.

Όση ώρα διαρκεί η τήξη,   η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή.

Το καθαρό νερό έχει θερμοκρασία τήξης 0ο C.

 Όση ώρα διαρκεί η πήξη, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή. Κάθε υγρό σώμα μετατρέπεται σε στερεό σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, που ονομάζεται θερμοκρασία πήξης.

Το σώμα αποβάλλει (χάνει) θερμότητα.

Όση ώρα διαρκεί η πήξη,   η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή.

Για κάθε σώμα οι θερμοκρασίες τήξης και πήξης είναι ίσες.