Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 5ο Θερμότητα

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΦΕ2: Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  Eureka!

Με το μικρόκοσμο εξηγώ τη θερμότητα και τη θερμοκρασία

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Από στερεό σε υγρό και από υγρό σε αέριο​Προσομοίωση

Εκπαιδευτικό βίντεο για τη θερμοκρασία και τη θερμότητα

Θερμότητα - Θερμοκρασία, πείραμα 1ο

Θερμότητα - Θερμοκρασία, πείραμα 2ο

Παρουσιάσεις

Θερμική ενέργεια ονομάζουμε την κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους.

 Τη θερμική ενέργεια την αντιλαμβανόμαστε από τη θερμοκρασία του σώματος.

 Αν ένα σώμα έχει μεγάλη θερμική ενέργεια, είναι μεγάλη και η θερμοκρασία του.

 Αντίθετα, όταν η θερμική ενέργεια ενός σώματος είναι μικρή, είναι χαμηλή και η θερμοκρασία του.

Όσο περισσότερη θερμική ενέργεια έχει ένα σώμα,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η θερμοκρασία του.

Όσο περισσότερη θερμική ενέργεια έχει ένα σώμα,
τόσο μεγαλύτερη είναι και η θερμοκρασία του.

 Η θερμοκρασία είναι μια έννοια που μας βοηθά να περιγράψουμε πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα.

Τη θερμοκρασία τη μετράμε με ειδικά όργανα, τα θερμόμετρα.

Τα σώματα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία προσφέρουν θερμότητα στα σώματα με τη μικρότερη θερμοκρασία.

Συμβαίνει δηλαδή μια ροή ενέργειας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σώμα.


Αυτή η ροή ενέργειας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σταματάει, όταν και τα δύο σώματα θα έχουν την ίδια θερμοκρασία, θα βρίσκονται δηλαδή σε θερμική ισορροπία.


Τα σώματα με τη μικρότερη θερμοκρασία απορροφούν θερμότητα από τα σώματα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία.

Στην  παραπάνω εικόνα, ο κόκκινος κύβος (Α) έχει περισσότερη θερμική ενέργεια από τό γαλάζιο κύβο (Β). Αυτό συμβαίνει επειδή η συνολική κινητική ενέργεια των μορίων του κύβου Α είναι μεγαλύτερη από την συνολική κινητική ενέργεια των μορίων στον γαλάζιο κύβο Β.

Αν ακουμπήσουμε τους δύο κύβους τότε η ενέργεια ρέει από το ζεστό κύβο προς τον ψυχρό μέχρι η θερμική ενέργεια στους δύο κύβους γίνει ίδια , επέλθει δηλαδή θερμική ισορροπία.

Η θερμότητα ρέει πάντοτε από τα πιο θερμά

προς τα πιο ψυχρά σώματα .

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:

Η θερμότητα είναι μορφή ενέργειας,που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο (από το θερμότερο στο ψυχρότερο) λόγω της διαφορετικής τους θερμοκρασίας.  Ενώ


η θερμοκρασία είναι ιδιότητα και μέγεθος.το οποίο μας βοηθάει να περιγράφουμε πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι ένα σώμα.

QUIZ


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Επανάληψη